De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Saladebuffetten®

kansen voor de Nederlandse melkveehouderij

Saladebuffetten®

kansen voor de Nederlandse melkveehouderij

Samenvatting

Het centrale doel van het klimaatakkoord is dat er in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen wordt uitgestoten ten opzichte van 1990. De Commissie Grondgebondenheid geeft in haar visie aan dat de melkveehouderijsector in 2040 in grote mate zelfvoorzienend moet zijn. Pure Graze® is de leverancier van de Saladebuffetten®. Dit is een productief kruidenrijk graslandmengsel. Dit rapport zal een antwoord geven op de vraag of deze Saladebuffetten® een positieve bijdrage kunnen leveren op het gebied van eiwitopbrengst, C02, biodiversiteit en bodemleven. Uit het onderzoek komt naar voren dat vooral op het gebied van C02, biodiversiteit en bodemleven een gunstig effect behaald kan worden met de Saladebuffetten®. De besparing op N kunstmest levert de grootste bijdrage op in de besparing van C02. De insectenstand en wormenactiviteit worden bij de Saladebuffetten® meer waargenomen dan op overige percelen grasland.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Pure Graze®
Datum2020-09-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk