De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Precisiebemesting in snijmaïs

nutriënten toediening getoetst volgens een praktijksetting

Precisiebemesting in snijmaïs

nutriënten toediening getoetst volgens een praktijksetting

Samenvatting

Afgelopen decennia hebben vele ontwikkelingen plaatsgevonden rondom het nutriëntengebruik in de voedselproductie, zo ook voor het gewas maïs (Zea mays). Vanuit literatuur en instanties is recent aandacht besteed aan het bemesten in rijen bij het telen van rijgewassen. Er wordt aangedragen dat rijenbemesting als optie kan dienen voor een verbeterde afstemming van het nutriëntengebruik bij de snijmaïsteelt. Aeres Farms te Dronten zag hierbij aanleiding om de drijfmesttoediening te toetsen. De snijmaïs is behandeld volgens praktijkomstandigheden (breedwerpig drijfmest), een drijfmestgift in de rij en een controlebehandeling. De opbrengsten zijn per behandeling bemonsterd op de aanwezige micro- en macro-elementen en gewogen in kilogrammen droge stof. Daarnaast is de bodem en het gewas bemonsterd om de stikstofefficiëntie per behandeling te achterhalen, gedurende het groeiseizoen. Als laatste is beoordeeld met een penetrologger of er bodemverdichting is opgetreden bij zowel het drijfmest toedienen breedwerpig als in rijen.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Aeres Farms
Datum2021-01-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk