De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Heeft het voeren van anionische zouten effect op het beschikbaar calcium in het bloed en de ph van de urine tijdens de transitieperiode

een onderzoek voor optimalisatie in de melkveehouderij

Heeft het voeren van anionische zouten effect op het beschikbaar calcium in het bloed en de ph van de urine tijdens de transitieperiode

een onderzoek voor optimalisatie in de melkveehouderij

Samenvatting

De Nederlandse regelgeving richting de melkveesector dwingt de melkveehouder tot een steeds efficiëntere melkproductie. Fosfaatwetgeving en de regelgeving m.b.t. gebruik van dierlijke mest en natuur (stikstof) spelen een grote rol in de bedrijfsvoering van veel melkbedrijven. Efficiënt grondgebruik en verbeteren van bodemvruchtbaarheid is van steeds groter belang. Telen en voeren van kwalitatief goed ruwvoer laat zich meteen zien in resultaten. Efficiënt nutriënten gebruik (ruwvoer en krachtvoer) laat zich zien in goed doorgerekende melkveerantsoenen. Om melkveerantsoenen te optimaliseren wordt steeds meer gebruik gemaakt van voeradditieven. De meest kwetsbare periode voor melkvee is de periode rondom afkalven. Als deze transitieperiode goed verloopt zal de productieperiode hierna optimaal zijn. In voorliggend onderzoek wordt specifiek ingegaan in het gebruik van een ondersteunend product dat de stofwisseling bevordert tijdens de transitieperiode. Gebruik maken van anionische zouten is waarover dit onderzoek gaat. De werking in theorie en het werkelijke effect in praktijk is waar dit onderzoek op is gericht. Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen of het voeren van anionische zouten ook daadwerkelijk positieve invloed heeft op de transitieperiode. De hoofdvraag luidt als volgt: Heeft het voeren van anionische zouten effect op het beschikbaar calcium in het bloed en de pH in de urine tijdens de transitieperiode? Om hierachter te komen zijn er ook verschillende deelvragen opgesteld. Aan de hand van deze deelvragen wordt de hoofdvraag beantwoord. De relevatie van deze deelvragen worden omschreven in dit onderzoek. De onderzoekgegevens die zijn verzameld staan in een dataset. Aan de hand van deze dataset zijn de onderzoekresultaten tot stand gekomen. Dit onderzoek heeft plaats kunnen vinden doordat verschillende melkveehouders bereid waren hieraan deel te nemen. Om een vergelijk te kunnen maken gebruiken niet alle deelnemende bedrijven anionische zouten. Samen met het bedrijf Vitalvé is gezocht naar bedrijven die geschikt waren voor dit onderzoek waarbij de voorkeur uitging naar grotere bedrijven om tot meer onderzoekgegevens (transitieperiode). Wekelijks zijn er bloedmonsters en urinemonsters genomen bij koeien. Wekelijks zijn de voerrantsoenen doorgegeven door de deelnemende melkveebedrijven. Het verschil in hoeveelheden gebruik van anionische zouten en controle op opname heeft tot inzichten geleid. Tijdens deze wekelijkse metingen werd ook telkens de BCS beoordeeld. Bijzonderheden (melkziekte, behandelingen) die van belang waren voor het onderzoek zijn allemaal doorgegeven door de deelnemende bedrijven. De onderzoekresultaten in dit onderzoek zijn statistisch getoetst of er significante verschillen zijn. Deze statistische toetsen zijn gedaan m.b.t. de vijf deelvragen. Deze onderzoeksmethode is gekozen om uiteindelijk een goed antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Vitalvé
Datum2021-08-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk