De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eiwitbenutting en verlaging in grasrantsoenen

de mogelijk- en onmogelijkheden van eiwitbenutting

Eiwitbenutting en verlaging in grasrantsoenen

de mogelijk- en onmogelijkheden van eiwitbenutting

Samenvatting

Eiwit van eigen land wordt een steeds belangrijker item op het melkveebedrijf. Vanuit het ministerie wordt vooral ingezet op kringlooplandbouw, waarin eiwit van eigen land en nabije omgeving wordt gestimuleerd. Om hierop in te spelen is het belangrijk het eiwit van eigen land goed te benutten. Hiermee kan krachtvoer worden bespaard en het kan bijdragen aan het doel van 65% eiwit van eigen land. Er zijn verschillende opties om het aandeel eiwit van eigen land beter te benutten. Een goede balans tussen mais en gras in het rantsoen, of het telen van een ander energierijk gewas zoals voederbieten. Echter is het op de zachtere gronden niet aan de orde om andere gewassen te telen. Hier moet ingezet worden op het gras zelf. Het bestendiger maken van het eiwit. Een oplossing om dit te bereiken is het maken van grasbrok. De mogelijkheden met grasbrok van een najaarssnede gras worden in dit onderzoek verder uitgewerkt. De hoofdvraag van dit onderzoek luid dan ook: ‘Wat zijn de mogelijk- en onmogelijkheden van het inzetten van een grasbrok als krachtvoervervanger in veenweidegebied, op de opbrengsten en verliezen van eiwit en het uiteindelijk saldo’? Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn er 5 deelvragen opgesteld. In de deelvragen wordt onderzocht wat de kosten zijn van een grasbrok van najaarsgras, wat de voederwaarde is van deze brok, of er nog supplementen aan toe te voegen zijn, wat het doet met het aandeel eiwit van eigen land en met het uiteindelijk saldo. Er is een proefbedrijf benadert welke jaarcijfers en rantsoen worden gebruikt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er met 2,2 kg droge stof grasbrok 2,4 kg standaartbrok kan worden vervangen. Hiermee stijgt het aandeel eiwit van eigen land met 11% in de winterperiode en 6% op jaarbasis. De grasbrokken van najaarsgras bevatten gemiddeld 905 Vem met daarbij 104 DVE. Hierdoor kan de DVE-behoefte sneller bereikt worden dan met standaartbrok. De behoefte wordt sneller bereikt wanneer de theorie van Malestein op de grasbrok loslaten. Grasbrok wordt onderschat zo luid zijn mening, dit is aan de hand van berekeningen zichtbaar geworden. Hieruit blijkt dat grasbrokken geen 905 maar 940 Vem bevatten, ook is de DVE met 104 erg onderschat, de grasbrok kan wel 120-130g DVE bevatten. Dit maakt grasbrok in veel opzichten aantrekkelijk. Het toevoegen van supplementen aan de brok is niet mogelijk, wel kan het ongeperste product vervoerd worden naar een mengvoerfabrikant om daar meegeperst te worden in een andere brok. De kosten van grasbrok in veenweide liggen met €0,30 per kg droge stof bij een opbrengst van 2500 kg droge stof relatief hoger als gemiddeld, bij een zwaarder gewas van 3500 kg droge stof dalen de kosten naar €0,288 per kg droge stof. Ondanks alles blijft grasbrok aan de prijs, de oorzaak hiervan is de meerprijs van transport die vanwege de afstand voor rekening van de veehouder komt. Wanneer er een grasdrogerij in de buurt gerealiseerd kan worden, kunnen de kosten dalen tot wel €0,275 per kg droge stof. Desondanks stijgt het saldo met de toepassing van grasbrok van €24,39 naar €24,68 per 100 kg melk. Sturen op eiwit van eigen land kan door middel van grasbrok positief worden beïnvloed, grasbrokken vallen in praktijk beter uit dan in theorie, hieruit blijkt dat grasbrok wordt onderschat. Grasbrok heeft het een positief effect op de stikstofuitstoot en het uiteindelijk saldo. Wel is het van belang dat de veehouder over voldoende gras beschikt, zodat hij deze beter kan benutten.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2021-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk