De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verband tussen de NDVI, NDRE en opbrengst van aardappelen

Open access

Verband tussen de NDVI, NDRE en opbrengst van aardappelen

Open access

Samenvatting

Nederland is wereldwijd een van de belangrijkste aardappelexporteurs en staat op nummer 10 op de lijst van wereldwijde aardappelproductie. Door het positieve imago en goede kwaliteit van de Nederlandse aardappel draagt Nederland stevig bij aan de mondiale voedselvoorziening. De aardappelteelt is erg belangrijk voor handel en Nederland waar een schaarste is aan landbouwgrond. Het is dus van belang om een zo hoog mogelijke opbrengst te genereren per hectare, waar precisielandbouw een rol in speelt. Onder precisielandbouw valt het verzamelen van gewasreflectie gegevens waarmee gewasopbrengsten zijn te voorspellen, wat heeft geleid tot het uitvoeren van dit onderzoek en de hoofdvraag. In dit onderzoek is onderzocht of er betrouwbare opbrengstvoorspellingen in Nederland te verkrijgen zijn door het gebruik van NDVI en NDRE en wat het effect van het gewasgroeistadium daarop is. De hoofdvraag is uitgesplitst in drie deelvragen om de hoofdvraag te beantwoorden. Om de hoofd- en deelvragen te beantwoorden zijn opbrengstdata, NDVI en NDRE reflecties verzameld van zes percelen in drie verschillende plaatsen in Drenthe van het jaar 2019. De opbrengstgegevens zijn in 2019 verzameld met de YieldMasterPRO welke is gekoppeld aan de rooimachine. De NDVI en NDRE data is verzameld doormiddel van wolkvrije satellietbeelden van de Sentinel-2 satelliet. De data is vervolgens gefilterd door meetfouten en outliers te verwijderen. De data leverde informatie op van zes datums verspreid door het seizoen, welke zijn ingedeeld in vier gewasgroeistadia. De NDVI en NDRE waarden zijn vervolgens per perceel per datum geanalyseerd door een lineaire regressie. De R²-waarden van de lineaire regressies zijn vervolgens toegepast in een ANOVA om te onderzoeken of het gewasstadium effect heeft op de opbrengstvoorspelmodellen van de gewasreflecties. Uit onderzoek blijkt dat er een verloop van NDVI is van een stijging en daling in het groeiseizoen waarbij de hoogste R²-waarden zijn behaald midden in het groeiseizoen, overeenkomend met de literatuur. Daarentegen waren de R²-waarden laag. Daarnaast behaalde NDRE soortgelijke resultaten en blijkt dat NDRE ook van toepassing kan zijn in de aardappelteelt. Ook blijkt er veel spreiding te zijn in de R²-waarden zowel binnen als tussen de gewasreflecties waardoor er geen significant verschil is gevonden tussen de resultaten van NDVI en NDRE. Aan de hand van de lage R²-waarden in vergelijking tot de literatuur, is het bij vervolgonderzoek te adviseren de pre-processing van de data te herzien en de methode voor het verzamelen van de data.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Databoerin
Datum2021-06-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk