De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mechanische onkruidbestrijding in de veenkoloniale akkerbouw

Mechanische onkruidbestrijding in de veenkoloniale akkerbouw

Samenvatting

In dit afstudeerwerkstuk is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om mechanische onkruidbestrijding te implementeren in een veenkoloniaal bouwplan in het Noordoostelijk zandgebied van Nederland. De aanleiding voor dit onderzoek is de veranderende wet- en regelgeving omtrent het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. De verwachting is dat het totale aanbod van de verschillende gewasbeschermingsmiddelen de komende jaren fors zal afnemen. Het is daarom belangrijk om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar mechanische onkruidbestrijding in een veenkoloniaal bouwplan. Dit maakt dat de informatie met name moet komen uit de kennis en praktijkervaringen van deskundigen op het gebied van onkruidbestrijding, dit is gebeurd met name door middel van het afnemen van interviews. Voorafgaand aan dit onderzoek is er een literatuurstudie gedaan. Op basis van de literatuurstudie is de volgende hoofdvraag samengesteld: In hoeverre is het mogelijk om mechanische onkruidbestrijding te implementeren in een veenkoloniaal bouwplan in het Noordoostelijk zandgebied. Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is er allereerst onderzocht welke onkruiden het meest voorkomen. Daarna is onderzocht welk teeltsysteem het meest geschikt is voor mechanische onkruidbestrijding. Vervolgens is er een kosten-batenanalyse gemaakt waarbij het verschil in kosten naar voren komt van chemische en mechanische onkruidbestrijding. Als laatste zijn de mogelijkheden onderzocht van het combineren van chemische en mechanische onkruidbestrijding.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingTuinbouw en Akkerbouw
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2022-10-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk