De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De bodem in relatie tot de graskuil

Open access

De bodem in relatie tot de graskuil

Open access

Samenvatting

VIB-consulting heeft het concept ‘indexboeren’ ontwikkeld om melkveehouders meer inzicht te geven in de kwaliteit van de bodem en graskuilen. Het doel van een bodem -en kuilindex is om melkveehouders praktische handvatten te bieden zodat eenvoudig te zien is waar kansen en verbeteringen mogelijk zijn. Uit de belangstelling naar de bodem- en kuilindex-waarden van het VIB ontstond de volgende hoofdvraag: ‘Wat is de relatie tussen de bodemindex en resultaten in een kuilindex (ruw eiwit en fosfor -en kalium)’. In dit onderzoek zijn van zeventien gangbare melkveehouders uit verschillende delen van Nederland bodem -en kuilindexen verzameld. Deze gegevens zijn afkomstig uit de periode van het jaar 2018 tot en met de maand november van het jaar 2022. Een vereiste is dat de indexen op basis van uitgebreide bodem -en kuilonderzoeken van Eurofins Agro zijn ingevuld en zijn verwerkt tot gewogen gemiddelden. Om tot overzichtelijke data te komen zijn de bodemindexen voor: het vermogen om fosfor -en kalium te binden, het vermogen om stikstof te mineraliseren, de directe beschikbaarheid van fosfor -en kalium, de indexwaarde voor het ruw eiwit en de fosfor -en kaliumwaarden in de graskuil gebundeld in één Excel-bestand. Vervolgens zijn deze gegevens in het statistisch programma JASP doormiddel van een lineaire regressieanalyse verwerkt. In de resultaten is geen significant verband aangetroffen tussen de indexwaarde voor het vermogen om fosfor -en kalium te binden in de bodem en de fosfor -en kaliumwaarden in de graskuil. Wel is er een significant verband aangetroffen tussen de indexwaarde voor het vermogen om stikstof te mineraliseren en het ruw eiwit in de graskuil. Ook is er een significant verband aangetoond tussen de indexwaarde voor de directe beschikbaarheid van fosfor -en kalium en de kaliumwaarden in de graskuil. Echter bleef een significant verband voor de fosforwaarden in de graskuil uit. Er valt te discussiëren over de betrouwbaarheid van het onderzoek. Het aantal gegevens is beperkt en er is geen rekening gehouden met invloedsfactoren. Desondanks is het melkveehouders aan te om raden een bodem -en kuilindex uit te voeren. Door inzicht te krijgen in de bodem en actief te sturen op bodembeheer kunnen betere resultaten in de kuilindex worden gegenereerd. Ten slotte is het voor vervolgonderzoek aan te bevelen meer gegevens te verzamelen en een selectie te maken per grondsoort. Ook is het interessant om rekening te houden met overige factoren die van invloed zijn op de ruw eiwit en fosfor -en kaliumwaarden in een graskuil.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2023-02-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk