De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Halal- en kosher-certificering

meerwaarde halal- en kosher-certificering voor Nederlandse kaasproducenten gericht op de export naar Duitsland, Frankrijk en Italië

Open access

Halal- en kosher-certificering

meerwaarde halal- en kosher-certificering voor Nederlandse kaasproducenten gericht op de export naar Duitsland, Frankrijk en Italië

Open access

Samenvatting

De Nederlandse zuivelsector is één van de grootste en meest vitale landbouwsectoren in Nederland en levert dagelijks bijdrage aan de Nederlandse Economie. Bij het produceren van zuivel zijn er verschillende certificeringen, waaronder halal- en kosher-certificering op kaasproducten. Dit zijn twee religieuze certificaten die aantonen dat voedsel en producten voldoen aan de religieuze vereisten van islamitische en joodse gemeenschappen. De vraag naar halal- en kosher-gecertificeerde producten blijft wereldwijd groeien. Het doel van dit onderzoek is om te kijken naar de meerwaarde van halal- en kosher-certificering voor Nederlandse kaasproducenten op kaasproducten gericht op de export naar Duitsland, Frankrijk en Italië. Daarvoor is de onderzoeksvraag opgesteld: “Wat is voor Nederlandse kaasproducenten de meerwaarde van halal- en kosher-certificering op kaasproducten gericht op de export naar Duitsland, Frankrijk en Italië?” Om antwoord te geven op de onderzoekvraag is er gebruik gemaakt van deskresearch om in kaart te brengen wat de verschillen zijn tussen gecertificeerde kaas en reguliere kaas. Daarnaast zijn er interviews afgenomen met 2 halal certificeringsinstanties en 3 kosher certificeringsinstanties om in kaart te brengen welke stappen kaasproducenten moeten doorlopen om een certificering te verkrijgen. Tevens is er gekeken naar de grootte van de markt voor halal- en kosher-gecertificeerde kaas. Uit de resultaten is gebleken dat er bij de prijs tussen halal-gecertificeerde kaas en regulier kaas weinig tot geen prijsverschil zit. Daarentegen is er bij kosher-gecertificeerde kaas en reguliere kaas een duidelijk prijsverschil te zien. Dit kan verklaard worden door de strengere productievereisten die kosher-certificering met zich meebrengt in vergelijking met halal-certificering. Deze bevindingen laten zien dat halal-certificering een haalbaardere strategie kan zijn voor Nederlandse kaasproducenten, terwijl kosher-certificering mogelijk een grotere investering vereist. Tevens is er uit de resultaten gekomen dat het behalen van deze certificeringen de exportmogelijkheden vergroot. Duitsland, Frankrijk en Italië hebben een goede markt voor halal- en kosher-gecertificeerde producten en worden voornamelijk aangeboden in supermarktketens en speciaalzaken in grote steden. Het blijkt wel dat er maar een beperkt aanbod is van gecertificeerde kaasproducten bij de retailers in Duitsland, Frankrijk en Italië. Voor verder onderzoek kan er gerichter onderzoek gedaan worden naar huidige/relevante afnemers om te peilen of er interesse is in halal- en kosher-gecertificeerde kaas. Daarnaast is het aan te bevelen om te beoordelen of het haalbaar is om bepaalde procesveranderingen aan te brengen om de certificeringen te verkrijgen en of deze opwegen tegen de voordelen die het met zich meebrengt.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingBedrijfskunde en Agribusiness
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2023-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk