De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is het toekomstperspectief voor de pootgoedteelt in Noord-Brabant?

toekomst voor de pootgoedteelt

Open access

Wat is het toekomstperspectief voor de pootgoedteelt in Noord-Brabant?

toekomst voor de pootgoedteelt

Open access

Samenvatting

Er zijn steeds meer veranderingen gaande in de akkerbouwsector die mede invloed hebben op het pootgoedsegment. De teeltrisico’s nemen als maar toe door het krimpende middelenpakket en het warmere klimaat. Er is in dit onderzoek gekeken naar wat het toekomstperspectief is van de pootgoedteelt in Noord-Brabant. Tevens is er onderzocht wat de verwachtingen zijn op de afzetmarkt en de kostprijsontwikkelingen richting de toekomst.Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Er zijn verschillende pootgoedtelers benaderd om een enquête in te vullen. Het doel van deze enquête was om de knelpunten in kaart te brengen, hoe telers kijken naar de alternatieven en om meer inzicht te krijgen hoe telers de kostprijsontwikkeling zien in de komende jaren. Naast deze enquêtes zijn er ook interviews afgenomen met handelshuizen. Deze interviews zijn semigestructureerd afgenomen, het worden ook wel diepte-interviews genoemd. Er is gebruik gemaakt van een algemeen interviewschema met vooropgestelde vragen. In totaal zijn er twee interviews afgenomen met verschillende handelshuizen. Deze handelshuizen zijn het meeste actief in de regio Noord-Brabant. Als laatst is er een literatuurstudie gedaan met vooraf geselecteerde bronnen die verdiepende informatie hebbengegeven over de nieuwe teelttechnieken en het nieuwe GLB. Bladluizen

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingTuinbouw en Akkerbouw
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2023-04-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk