De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is duurzaam bodembeheer bij akkerbouw op jonge zeeklei in Flevoland?

Open access

Wat is duurzaam bodembeheer bij akkerbouw op jonge zeeklei in Flevoland?

Open access

Samenvatting

Als huidige maatschappij staan er uitdagende missies open om het klimaat, voedselzekerheid, biodiversiteit en waterkwaliteit te handhaven en verbeteren. Door het veranderende klimaat kunnen er grote gevolgen optreden voor het bodemgebruik in de Nederlandse landbouw. Het beleid hiervoor is neergelegd in diverse richtlijnen: Het landbouwakkoord, het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en Implementatie Kaderrichtlijn Water, Energie, Klimaat en Bodem. In Nederland is 1,85 miljoen hectare landbouwgrond beschikbaar. Dit betreft 54% van Nederlandse oppervlak waarop agrarische productie wordt gevoerd. Een duurzame bodem en onderzoek naar goed bodembeheer is relevant voor alle open teelten zowel gangbaar als biologisch.

OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingTuinbouw en Akkerbouw
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2023-08-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk