De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

Poster en begeleidende audio uit de guided tour van het Open Atelier van CoE Groen op 7 december 2023 over het project PreciSIAlandbouw. De huidige landbouwpraktijken staan enorm onder druk. Precisielandbouw is een bedrijfsmanagementconcept dat zich richt op optimalisatie van processen en activiteiten op boerenbedrijven. Hiermee is de verwachting dat precisielandbouw gaat bijdragen aan de realisatie van bedrijfseconomische, ecologische en maatschappelijke vraagstukken. In PreciSIAlandbouw worden toepassingen van precisielandbouw en verdienmodellen ontwikkeld en gevalideerd. Hiermee behalen toeleverende- en agrarische bedrijven betere resultaten, waar onder emissiereductie, efficiëntere inzet van hulpmiddelen en meer biodiversiteit.

OrganisatieAeres Hogeschool
LectoraatCirculair ondernemen in de Agri- en Foodbusiness
Precisielandbouw & Smart Farming
Duurzaam Bodembeheer (VHL)
Datum2023-12-07
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk