De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het bevorderen van zelfsturing bij derdejaars studenten voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs door de lessenreeks van 'Skills-Netherlands'

Open access

Het bevorderen van zelfsturing bij derdejaars studenten voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs door de lessenreeks van 'Skills-Netherlands'

Open access

Samenvatting

Dit onderzoek onderzocht of tweeëndertig studenten klas drie (experimentele groep), van Yuverta Amersfoort, die de Bloemwerklessen volgen bewust leren plannen, monitoren en controleren en evalueren door een interventie. Het leerarrangement (interventie), ontworpen door Skills-Netherlands, legt de nadruk op metacognitieve leerstrategieën van Dijkstra et al. (2021). Dit arrangement is zes weken lang toegepast op de experimentele groep. Met als doel de ontwikkeling van de metacognitieve vaardigheden plannen, monitoren en controleren en evalueren bij deze studenten te verbeteren. Er is onderzocht in welke mate en met welke ervaringen de studenten de metacognitieve leerstrategieën Vooruitkijken, Bijhouden en Terugkijken hebben toegepast. De Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) (Pintrich et al., 1991) werd gebruikt om het leergedrag van deze studenten met betrekking tot deze strategieën te meten. Kwantitatieve gegevens toonden een significante toename in zelfsturing en evaluatie, zoals gemeten via MSLQ subschalen, wat mogelijk de hypothese ondersteunt dat bewuste toepassing van metacognitieve strategieën leidt tot ontwikkeling van zelfsturing. Kwalitatieve gegevens, verzameld uit open vragen (experimentele groep) in enquêtes en een groepsinterview (focusgroep), versterken de kwantitatieve bevindingen. Diepgaande analyse van de frequentietabel en interview uitspraken ondersteunen deze hypothese. Voor vervolgonderzoek wordt aangeraden te werken met een controlegroep waardoor de gegevens mogelijk generaliseerbaar zijn.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
Yuverta
Datum2024-02-22
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk