De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werksituatie alumni Voeding & Diëtetiek Nutrition & Health Promotion

Open access

Werksituatie alumni Voeding & Diëtetiek Nutrition & Health Promotion

Open access

Samenvatting

De scriptie ‘Werksituatie Alumni N&HP’ wordt geschreven voor het management van de voltijdopleiding HBO Voeding & Diëtetiek van de Hogeschool van Amsterdam en is bedacht door Hanna Zijlstra. Belangrijke werktevredenheidsdeterminanten voor dit onderzoek zijn: inkomenstevredenheid, tevredenheid over werktijden, tevredenheid over de sfeer onder collega’s en tevredenheid over doorgroeimogelijkheden als belangrijke werktevredenheidsdeterminanten. Uit de deskresearch kwam de volgende probleemstelling: In welke mate sluit de opleiding Voeding & Diëtetiek met afstudeerrichting Health Promotion van de Hogeschool van Amsterdam aan op de arbeidsmarkt voor alumni, welke determinanten maken dat de alumni wel of niet tevreden zijn in hun werksituatie sinds het afstuderen en welke carrière wensen hebben alumni voor hun toekomst? METHODEN Er is deskresearch in de vorm van literatuuronderzoek naar determinanten van werktevredenheid uitgevoerd om de achtergrond van dit afstudeerproject te beschrijven. De databanken die zijn geraadpleegd zijn CINAHL Complete en Coachlink. Door middel van fieldresearch in de vorm van semigestructureerde interviews is de werkgelegenheid en factoren van werktevredenheid verzameld. Het werven van de onderzoeksgroep is vooral via de besloten groep ‘Alumni Vereniging Voeding’ op Facebook verlopen. Bij het analyseren van de verkregen data is eerst open gecodeerd, daarna axiaal gecodeerd en uiteindelijk selectief gecodeerd. In de scriptie hebben deelnemers fictieve namen gekregen om hun anonimiteit te kunnen waarborgen. RESULTATEN Het grootste deel van de onderzoeksgroep beoefent een voeding gerelateerde baan. Onder ZZP’ers bleken vrijheid, afwisseling en eigen inbreng belangrijke determinanten van werktevredenheid. Verder zijn het hebben van een fijne werksfeer met collega’s en het management ook belangrijk volgens geïnterviewde alumni. Het werken buiten de sector zou geen direct negatief effect hebben op de mate van werktevredenheid. De werkgelegenheid binnen de sector is laag. Ondernemende personen kunnen wel veel bereiken binnen de voeding, maar sommigen vonden dit een riskante stap en hadden niet het gevoel hier voldoende vanaf te weten. DISCUSSIE Opvallende resultaten waren dat, ondanks de belofte van de Hogeschool van Amsterdam, bijna geen van de alumni een baan had in de gezondheidsbevordering of diëtetiek, veel alumni hadden nog geen duidelijk beeld van hun toekomst toen ze aan de opleiding begonnen en dat de alumni graag mensen wilde helpen en zinvol werk voor de samenleving willen doen. Ook kunnen aan de bevindingen van de deskresearch over de determinanten van werktevredenheid nieuwe determinanten worden toegevoegd die specifiek zijn voor N&HP. Veel alumni hoeven niet per se een baan binnen de sector te hebben om gelukkig te zijn in hun (werk)situatie, wat ook een opvallend resultaat is. De werkgelegenheid wordt door alumni als laag ervaren en de Hogeschool van Amsterdam moet hier mogelijk beter in gaan voorlichten en de opleiding meer gaan toespitsen. AANBEVELINGEN Drie belangrijke tips uit de fieldresearch voor het management, zijn: Laat studenten hun interesses ontdekken en zich hierin specialiseren, integreer meer sport, ziekteleer en psychologie in het curriculum N&HP en licht de student beter voor over beroepsmogelijkheden. CONCLUSIE De aansluiting van de opleiding Voeding & Diëtetiek met uitstroomprofiel N&HP wordt wisselend beoordeeld door de geïnterviewde alumni. De belangrijkste determinanten van werktevredenheid zijn: scholing in jaren, inkomenstevredenheid, tevredenheid over werktijden, tevredenheid over de sfeer onder collega’s en tevredenheid over doorgroeimogelijkheden. De carrièrewensen onder geïnterviewde alumni waren divers.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk