De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verandering van spijs doet eten : Gezonder aankoopgedrag in het restaurant van het HvA Dr. Meurerhuis

Open access

Verandering van spijs doet eten : Gezonder aankoopgedrag in het restaurant van het HvA Dr. Meurerhuis

Open access

Samenvatting

Doel Het opleveren van (een adviesrapport met daarin een plan voor) een gezonde module voor Cormet vestigingen op de HvA en UvA om gezonder aankoopgedrag te stimuleren. Deze module bevat een 80% gezond assortimentsadvies met effectief bewezen strategieën om gezond aankoopgedrag te stimuleren, welke zijn voortgekomen uit dit onderzoek. Methoden Om te onderzoeken in hoeverre verschillende strategieën bijdragen aan het stimuleren van gezonder aankoopgedrag is gekozen voor een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Deskresearch is toegepast in het theoretisch kader om secundaire gegevens te verkrijgen, die als basis dienden voor de onderzoeksopzet van het praktisch kader. In het praktisch kader zijn kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksvormen toegepast, namelijk: inventarisatieonderzoek, toegepast onderzoek en experimenteel onderzoek. Deze vormen van onderzoek zijn onderverdeeld in drie verschillende meetperioden: T-­‐0, T-­‐1 en T-­‐2. Bij alle meetperioden is een uitdraai van het kassasysteem gebruikt om het percentage gezonde producten en het percentage gezonde aankopen te bepalen. In T-­‐1 zijn nieuwe gezonde producten toegevoegd aan het bestaande assortiment van Cormet. De verkoopcijfers van deze producten zijn vergeleken met soortgelijke producten uit dezelfde productcategorie om vast te kunnen stellen in hoeverre de producten aanslaan. Meetperiode T-­‐2 is onderverdeeld in T-­‐2A en T-­‐2B, waarin twee verschillende promotiestrategieën onafhankelijk van elkaar zijn getest. T-­‐2A is gebaseerd op de stoplichtmethode, welke gebruik maakt van kleuren om de consument mogelijk te beïnvloeden bij het maken van een keuze. T-­‐2B past de ‘gain framing’ techniek toe, welke is gebaseerd op de methode ‘message framing’. Hierbij wordt een product gekoppeld is aan een boodschap in de vorm van enkele claims. Resultaten Het huidige assortiment van Cormet bestaat voor 20,7% uit gezonde producten. Het toevoegen van gezonde producten (n=6) aan dit assortiment (T-­‐1) leidde tot een daling in het percentage en aantal gezonde aankopen. De verkoop van The Food Lab producten was gelijk of hoger dan de verkoop van soortgelijke producten. Beide promotiestrategieën tonen een toename in het percentage en aantal gezonde aankopen in het restaurant op het Dr. Meurerhuis. Conclusie Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat er wel degelijk vraag is naar gezonde producten. Dit naar aanleiding van de gemiddelde en bovengemiddelde verkoopcijfers van de toegevoegde gezonde voedingsproducten. Nader onderzoek wordt geadviseerd om het effect van een groter gezond assortiment te testen. Dit op basis van de literaire bevindingen waaruit blijkt dat een groter gezond assortiment een cruciale rol speelt in het stimuleren van gezond aankoopgedrag. Cormet ontvangt een adviesrapport met het plan voor een gezonde module, oftewel The Food Lab module. Deze module kan Cormet toevoegen aan de reeds bestaande modules om restaurants zo de mogelijkheid te bieden een gezond assortiment neer te zetten. De module bestaat uit een advies voor een gezond assortiment met twee verschillende promotiestrategieën. Naast de module is een voorbeeld assortiment ontworpen voor het HvA Dr. Meurerhuis, waarmee 80% van het assortiment gezond aangeboden kan worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk