De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ondersteunen van een gezonde leefstijl van jonge kinderen in de kinderopvang : Kennis, attitude en vaardigheden van pedagogisch medewerkers in opleiding op hbo niveau.

Open access

Ondersteunen van een gezonde leefstijl van jonge kinderen in de kinderopvang : Kennis, attitude en vaardigheden van pedagogisch medewerkers in opleiding op hbo niveau.

Open access

Samenvatting

Inleiding: Naast ouders kunnen pedagogisch medewerkers in de kinderopvang mogelijk ook bijdragen aan het ontwikkelen van (on)gezond eet- en beweeggedrag van jonge kinderen. De minor ‘Jonge Kind’ van de opleiding Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam is speciaal gericht op de kwaliteit in de kinderopvang. De gezonde leefstijl van kinderen maakt hier geen onderdeel van uit. Doel: Dit afstudeeronderzoek geeft inzicht in het kennisniveau, de attitude, vaardigheden en het vertrouwen in handelen van de studenten, die deelnemen aan deze minor, ten aanzien van de ondersteuning van een gezonde leefstijl van jonge kinderen. Methode: De onderzoeksgroep omvatte 26 studenten. Er is gebruikt gemaakt van een vragenlijst. Hiermee werd het kennisniveau over gezonde voeding en het vertrouwen in handelen onderzocht. Daarnaast bracht het de attitude en vaardigheden op acht verschillende domeinen (o.a. ‘voorbeeldfunctie bewegen’ en ‘aanleren gezond eetgedrag’) in kaart. Hoe hoger de score, hoe positiever de attitude en hoe groter de vaardigheid was. Acht interviews gaven de achterliggende ideeën en motieven weer. Resultaten: De gemiddelde somscore voor kennis over voeding was 13,3 (SD=4,2) ten opzichte van de maximale score 25. Gemiddelde scores voor attitude en vaardigheden varieerden van 3,08 tot 4,15 op een vijfpuntsschaal-Likertschaal. Het vertrouwen om kinderen te ondersteunen bij een gezonde leefstijl werd beoordeeld met 6,9 (SD=1,3) op een tienpuntsschaal. Het vertrouwen om ouders te ondersteunen bij de gezonde leefstijl van hun kind werd beoordeeld met een 6,3 (SD=1,2). Eerdere ervaringen opgedaan tijdens de stage (n=3) en weten hoe het goede voorbeeld te geven waren de belangrijkste factoren waar het vertrouwen op gebaseerd was. De belangrijkste limiterende factoren waren het gebrek aan specifieke kennis en praktijkervaring. Ten aanzien van de ondersteuning van ouders werd ook de weerstand van ouders als een belangrijke limiterende factor gezien. Conclusie: De onderzoeksresultaten suggereren, dat studenten een positieve attitude hebben om kinderen te ondersteunen bij een gezonde leefstijl en over vaardigheden beschikken om beweegactiviteiten met kinderen te doen. Zij hebben vertrouwen, dat zij in staat zijn om kinderen en hun ouders te ondersteunen met de gezonde leefstijl van het kind. De grootste belemmering om goede ondersteuning te kunnen bieden is het gebrek aan kennis.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk