De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De connectie tussen zelfverdediging en zelfvertrouwen

Open access

De connectie tussen zelfverdediging en zelfvertrouwen

Open access

Samenvatting

Samenvatting 20 procent van de jongeren heeft problemen met de geestelijke gezondheid wat leidt tot negatief gedrag. Overheidsrapporten stellen dat zelfvertrouwen hier een beschermende factor in kan zijn. Het beoefenen van martial arts leidt tot een groei in zelfvertrouwen. Welke elementen precies bijdragen aan het zelfvertrouwen binnen een zelfverdedigingsles is echter niet bekend. Het doel van dit onderzoek is aan te tonen of het leselement ‘bulletman’, een persoon in een beveiligd pak, van meerwaarde is voor het zelfvertrouwen ten opzichte van een reguliere les zelfverdediging. 32 studenten van de opleiding luchthavenbeveiliging werden gerandomiseerd in twee groepen: een interventiegroep (N=18) en een controlegroep (N=14). Beide groepen ondergingen twee lessen zelfverdediging waarbij de interventiegroep wel gebruik maakte van de bulletman en de controlegroep niet. Om het effect op zelfvertrouwen te testen is er gebruik gemaakt van een nulmeting en een eindmeting middels de Rosenborg Self Esteem Scale (RSES). Zowel de interventiegroep (MD +1.05, SD 4.625) als de controlegroep (MD +2.00 punten, SD 5.824) laat een stijging zien op de RSES waarbij de controlegroep hoger scoort dan de interventiegroep. Er is geen significant verschil in prestatie tussen de controlegroep en de interventiegroep (F=1,723; p=0,339) op basis van de independent samples t-test met een mean difference van -1,794. De nulhypothese wordt dus niet verworpen. Mogelijk speelt affiniteit die studenten luchthavenbeveiliging hebben met zelfverdediging een rol in de onderzoeksresultaten. Deze kunnen daarom niet voor alle studenten gegeneraliseerd worden. Verder speelt de hogere time on task bij de controlegroep mogelijk een rol bij de hogere score op de RSES vergeleken met de interventiegroep. Daarnaast kan de tijdsdruk bij de interventiegroep, en daardoor het lagere aantal pogingen om een goed niveau te bereiken in vergelijking tot de controlegroep, een rol spelen bij het plezier in de les. Dit heeft mogelijk de resultaten beïnvloed. Ten slotte levert dit onderzoek geen bewijs dat een zelfverdedigingsles met bulletman een meerwaarde heeft boven een zelfverdedigingsles zonder bulletman.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk