De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar de effectiviteit van ProMIO op de spierkracht en fysiek functioneren: worden migrantenouderen net zo sterk als Popeye met behulp van ProMIO?

Open access

Een onderzoek naar de effectiviteit van ProMIO op de spierkracht en fysiek functioneren: worden migrantenouderen net zo sterk als Popeye met behulp van ProMIO?

Open access

Samenvatting

Inleiding De Nederlandse bevolking vergrijst. Hierbij neemt ook het aantal oudere migranten toe. Het is aangetoond dat migrantenouderen in een slechtere gezondheid verkeren dan autochtone ouderen. Een voorkomend verouderingssyndroom hierbij is sarcopenie. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat een hoge eiwitinname gecombineerd met krachttraining zorgt voor het behouden of toenemen van de spiermassa, spierkracht en het fysiek functioneren bij autochtone ouderen. Er is nog geen onderzoek gedaan naar migrantenouderen met als doel een effectieve strategie voor de behandeling van sarcopenie. De ProMIO pilot is gericht op deze doelgroep en heeft een interventie ontwikkeld die direct in de praktijk setting toepasbaar is. Het doel van deze scriptie is om het effect op de spierkracht en het fysiek functioneren na 3 maanden pilot bij de ProMIO deelnemers te bekijken. Methode Gedurende de interventie moesten de ProMIO deelnemers 12 weken lang twee keer in de week krachttraining uitvoeren onder begeleiding van een fysiotherapeut. Daarnaast stimuleerde de diëtist de deelnemers om voldoende eiwitten binnen te krijgen. Hierbij wil de pilot gedragsverandering laten plaatsvinden bij de deelnemers. Deze scriptie richt zich meer op de fysieke componenten en niet op de eiwitinname. De ProMIO pilot heeft een voormeting en een nameting na 12 weken uitgevoerd. Zowel bij de voormeting als de nameting werd de maximale handknijpkracht (kg) en de 1RM van de Leg Press en Leg Extension (kg) gemeten voor de spierkracht. De BIA (ohm) voor het vaststellen van de vetmassa en vetvrije massa van de deelnemers. Voor het fysiek functioneren zijn de TUG (sec) en SPPB (score) ingezet. De verzamelde gegevens werden vervolgens in het statische computerprogramma SPSS geanalyseerd en getoetst. Hierbij is P <0,05 significant. Resultaten Na 12 weken pilot is de maximale handknijpkracht bij de gehele groep (n=24) afgenomen van 26,7 kg naar 26,1 kg (P=0.194). In de gehele groep is de 1RM waarde van de Leg Press gemiddeld van 133,8 kg naar 167,5 kg significant toegenomen (P=0.000) na 12 weken pilot. Ook laat de Leg Extension een significante toename zien van 36,1 kg naar 52,3 kg (P=0.000). De SPPB laat gemiddeld een afname zien van 9,95 naar 9,90 punt in de gehele groep na 12 weken pilot (P=0.833). De TUG laat een toename zien van 9,0 seconde naar 9,3 seconde (P=0.389). Conclusie Tot slot, blijkt uit dit onderzoek dat 3 maanden deelname aan de ProMIO pilot geen gunstige effecten laat zien op de spierkracht en het fysiek functioneren bij de deelnemers. Bij het vervolgonderzoek is een grotere onderzoekspopulatie nodig. Deze scriptie heeft zich niet gericht op de eiwitinname. In het vervolg kan meer gericht gekeken worden naar gedragsverandering met betrekking tot eiwitinname en beweging. Hoogstwaarschijnlijk duurt gedragsverandering langer dan de 12 weken pilot.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk