De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open of gesloten : een persoonlijkheid bestuurt de brugklasser

Open access

Open of gesloten : een persoonlijkheid bestuurt de brugklasser

Open access

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is het vergelijken van extraverte en introverte leerlingen bij het vak Lichamelijke Opvoeding. De vergelijking wordt gedaan met de behaalde cijfers in de eerste periode van de brugklas. De uitkomst kan gebruikt worden voor het begeleiden van de persoonlijkheid binnen het Voortgezet Onderwijs. De persoonlijkheden zijn ook vergeleken met het algemeen gemiddelde cijfer. De cijfers zijn bij LO bepaald door een combinatie van motorische vaardigheden, sociale vaardigheden en inzet. De cijfers van de andere vakken zijn bepaald door proefwerken, spontane overhoringen en projecten. De persoonlijkheid wordt gemeten door een vragenlijst af te nemen waar stellingen beantwoord worden. Daarnaast werd er niet alleen gekeken naar extravert of introvert, maar zijn de cijfers ook uiteengezet tegen het geslacht. Het onderzoek is een vergelijking tussen twee groepen. De resultaten zijn berekend met een nonparametric Independent-samples T-test. Uit het onderzoek is gebleken dat de gemiddelde LO-cijfers van de extraverte leerlingen (M = 7,32; SD = 0,34) beter is dan die van de introverte leerlingen (M = 7,28; SD = 0,44). Dit verschil is niet significant: t (0,46) = 0,453, p > 0,05. Daarnaast is te achterhalen dat de gemiddelde cijfers die worden gehaald door extraverte leerlingen (M = 7,26; SD = 0,62) lager zijn dan de gemiddelde cijfers van de introverte leerlingen (M = 7,50; SD = 0,47). Dit verschil is significant: t (113) = 0,033, p < 0,05. Als laatste is het gemiddelde percentage van jongens (M = 63,3; SD = 13,93) hoger dan die van de meisjes (M = 57,1; SD = 15.53). Dit verschil is significant: t (2,27) = 0,032, p < 0,05. Kortom, is er geen significant verschil tussen extraverte en introverte leerlingen bij het cijfer van Lichamelijk Opvoeding. Daarentegen is er wel significant verschil bij het gemiddelde cijfer. Op het PCC Heiloo halen introverte leerlingen gemiddeld hogere cijfers halen dan extraverte leerlingen. Daarbij kan gezegd worden dat meisjes vaker introvert zijn dan jongens. Een aanbeveling is om leerlingen die extravert zijn te ondersteunen in het concentreren tijdens het maken van huiswerk, toetsen en opdrachten. Vanaf het begin van de brugklas hebben de extraverte leerlingen andere begeleiding nodig dan introverte leerlingen. Bij introverte leerlingen is een aanbeveling om ze te ondersteunen in het ontwikkelen van sociale vaardigheden die ze kunnen gebruiken om binnen de klas zich te ontwikkelen

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk