De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar het bereiken van de doelgroep van The KUGI Company

Open access

Een onderzoek naar het bereiken van de doelgroep van The KUGI Company

Open access

Samenvatting

Hard seltzers zijn laag alcoholische dranken die voor het eerst geïntroduceerd zijn in Amerika en sinds kort ook in Nederland verkrijgbaar zijn. Deze productcategorie moet een bewuste en gezondere keuze bieden voor andere alcoholische dranken. The KUGI Company zag kansen liggen en heeft haar eigen hard seltzer gelanceerd. Het bedrijf heeft als doel om minimaal 250.000 trials te generen vóór 2022. Zij weten alleen niet hoe zij de doelgroep het best kunnen bereiken om dit doel te behalen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van The KUGI Company met als doel te onderzoeken hoe de doelgroep van het bedrijf het best bereikt kan worden, teneinde bovenstaande doelstelling te behalen. Dit vertaalt zich naar de volgende hoofdvraag: ‘Op welke manier kan The KUGI Company haar doelgroep het best bereiken zodat er minimaal 250.000 trials zijn gegenereerd vóór 2022?’ De hoofdvraag wordt onderzocht aan de hand van deskresearch, door verschillende literatuur, het internet en beschikbare bedrijfsinformatie te raadplegen. Daarnaast is er kwantitatief onderzoek uitgevoerd middels een online enquête die is afgenomen onder de doelgroep van het bedrijf. Door middel van deskresearch is de doelgroep van het bedrijf geïdentificeerd. Daarnaast blijkt dat de kracht van interne concurrenten het grootst is. Er liggen kansen voor het aanbieden van het product via zes verschillende kanalen. Themacommunicatie in de vorm van reclame kan hierbij het beste worden ingezet als marketingcommunicatiemiddel. De antwoorden op de enquête laten zien dat de doelgroep waarschijnlijk een hard seltzer zou kopen op een evenement/festival, in de retail of de horeca. Daarnaast kochten de meeste respondenten een nieuw product na het zien van een advertentie op social media of internet, in vergelijking tot andere vormen van reclame. Uit bovenstaande resultaten is te concluderen dat de doelgroep het best bereikt kan worden door de focus te leggen op het aanbieden van het product op evenementen/festivals, de retail en de horeca. Het adverteren via social media kan het best worden ingezet als marketingcommunicatiemiddel om de doelgroep te bereiken om zo 250.000 trials te genereren voor 2022. Hierbij dienen de USP’s van The KUGI Company duidelijk te worden gecommuniceerd gezien de strijd met interne concurrenten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2021
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk