De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

“Dus jij hebt brandnetels in de mond?” : Een onderzoek naar het structureren en ondersteunen van een diëtistische intakeprocedure van kinderen met autismespectrumstoornis en afwijkend ontwikkelingsprofiel binnen de diëtetiek verstandelijk gehandicaptenzorg

Open access

“Dus jij hebt brandnetels in de mond?” : Een onderzoek naar het structureren en ondersteunen van een diëtistische intakeprocedure van kinderen met autismespectrumstoornis en afwijkend ontwikkelingsprofiel binnen de diëtetiek verstandelijk gehandicaptenzorg

Open access

Samenvatting

Doel: Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een hulpmiddel dat kan worden ingezet door diëtisten verstandelijk gehandicaptenzorg (DVG) om een diëtistische intakeprocedure van kinderen met autismespectrumstoornis en afwijkend ontwikkelingsprofiel te structuren en ondersteunen. Vraagstelling: Wat hebben diëtisten VG nodig om op een gestructureerde wijze voldoende informatie te verzamelen tijdens een intakeprocedure van 3-18 jarige kinderen met ASS en eetproblematiek? Setting en respondenten Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van ’s Heeren Loo, afdeling diëtetiek locatie de Hartenberg. De onderzoeksgroep bestond uit zes multidisciplinaire paramedici van ’s Heeren Loo, locatie Hartenberg, die mogelijk betrokken worden tijdens een (intake-)proces waarbij eetproblematiek van een kind met ASS centraal staat. Het betrof medewerkers van diëtetiek, logopedie en gedragswetenschappen. Methode van het onderzoek Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen werd gebruik gemaakt van een toegepaste, kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij onderzoek werd gedaan voor de praktijk. Binnen het praktijkonderzoek werd gebruik gemaakt van één onderzoeksgroep die middels een focusgroep bevraagd werd. Om de informatie uit deze focusgroep te verzadigen is ervoor gekozen om de deelnemers op een later moment individueel te interviewen. Resultaten De behoeften van de diëtisten richten zich op het verbeteren van informatiestromen voorafgaand aan het eerste consult, het structureren van het consult, het managen van verwachtingen van ouders en het samenwerken met andere disciplines. Een vragenlijst voorafgaand aan het eerste consult, het bekijken van videomateriaal of het gebruik van een gesprekskaart. ASS-kenmerken die een risico op eetproblematiek kunnen vormen zijn problemen binnen de sensorische integratie, detail-denken, problemen met context- en betekenisverlening, controle en voorspelling, beperkte Theory of Mind, taal- communicatieproblematiek, beperkte en zich herhalende stereotype patronen en de comorbiditeit met een verstandelijke beperking. Deze kenmerken werden door de paramedici herkend. Conclusie Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de antwoorden uit het praktijkonderzoek zich richten op het verzamelen van informatie voorafgaand aan het eerste consult door middel van een vragenlijst voor ouders en het multidisciplinair uitvoeren van het eerste consult volgens een vaste structuur. De onderdelen van de vragenlijst en de structuur van het gesprek worden vanuit zowel literatuur als paramedici bevestigd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk