De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Allergische klachten bij vroege en late introductie van de allergenen pinda en kippenei. Een onderzoek naar allergische klachten bij baby’s van 14 maanden die vroeg of laat geïntroduceerd zijn met de allergenen pinda en/ of kippenei.

Open access

Allergische klachten bij vroege en late introductie van de allergenen pinda en kippenei. Een onderzoek naar allergische klachten bij baby’s van 14 maanden die vroeg of laat geïntroduceerd zijn met de allergenen pinda en/ of kippenei.

Open access

Samenvatting

Inleiding
Voor de preventie van voedselallergieën bij jonge kinderen is het vroeg introduceren van de allergenen pinda en kippenei van groot belang. In Nederland heeft twee tot drie procent van de zuigelingen, één tot drie procent van de (oudere) kinderen en één tot twee procent van de volwassenen een voedselallergie. Uit eerdere studies is gebleken dat het introduceren van de allergenen pinda en kippenei voor de leeftijd van 8 maanden sterk geassocieerd is met een lager risico op het ontwikkelen van een voedselallergie. Om uit te zoeken of vroeg introduceren daadwerkelijk minder allergische klachten veroorzaken bij de baby’s van AIMS is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘Wat is het verschil in allergische klachten tussen Amsterdamse baby’s van 14 maanden die een vroege introductie hebben gehad van de allergenen pinda en/of kippenei en baby’s die hiervan een late introductie hebben gehad?’

Methode
Om het verschil in de hoeveelheid allergische klachten bij 14 maanden baby’s met een vroege introductie versus late introductie van de allergenen pinda en kippenei te kunnen achterhalen is kwantitatief onderzoek gedaan. De gebruikte data zijn door AIMS verzameld. Hiervan zijn de 120 voedingsdagboekjes en vragenlijsten die zijn ingevuld door de deelnemers gebruikt. Er is gekeken naar de introductie van de allergenen pinda en kippenei, en naar de allergische klachten die de baby’s vertonen. Dit is onderzocht in SPSS met behulp van de Mann-Whitney en de chi-kwadraattoets.

Resultaten
Van de baby’s viel voor het allergeen pinda 21,2% onder een vroege introductie, 31,7% bij een late introductie en 47,1% onder de niet vroege introductie. Voor het allergeen kippenei viel 18,3% van de baby’s onder de vroege introductie, 32,7% onder de late introductie en 49% onder de niet vroege introductie. Van de baby’s had 70,3% luchtwegklachten, 24,8% maagdarmklachten en 10,9% huidklachten. Deze klachten werden in sommige gevallen ook in combinatie gevonden. Daarnaast kon bij het allergeen pinda de groepen luchtweg- en maagdarmklachten getoetst worden en bij het allergeen kippenei kon de groep luchtwegklachten getoetst worden. Hieruit kwam naar voren dat bij het allergeen pinda in de vroege introductie 72,7% van de baby’s luchtwegklachten had. In de late introductie had 72,9% van de baby’s luchtwegklachten. Voor het allergeen kippenei had bij de vroege introductie 79,0% van de baby’s luchtwegklachten. In de late introductie had 70,3% van de baby’s luchtwegklachten. Bij de maagdarmklachten van het allergeen pinda had in de vroege introductie 18,2% van de baby’s maagdarmklachten. In de late introductie was dit 27,1%.

Conclusie
In het onderzoek is geen significant verschil aangetoond tussen de vroege en late introductie van de allergenen pinda en kippenei en de hoeveelheid allergische klachten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Datum2023-01-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk