De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

In hoeverre heeft de Nederlandse consument behoefte aan een gezonde lijn binnen de snack toast en zo ja, hoe kan Enrico deze productlijn het beste introduceren?

Open access

In hoeverre heeft de Nederlandse consument behoefte aan een gezonde lijn binnen de snack toast en zo ja, hoe kan Enrico deze productlijn het beste introduceren?

Open access

Samenvatting

Achtergrond Met de groeiende vraag naar toast en gezonde voeding in Nederland wil Enrico graag een gezonde toast introduceren. Enrico levert al een range aan Mediterrane toast en wil graag zijn assortiment en marktaandeel vergroten. Vanwege de verscheidene productiemogelijkheden door samenwerkingen met verschillende producenten is er mogelijkheid tot ontwikkeling op maat voor de Retail. Voordat er voorstellen worden gedaan aan afnemers van Enrico moet er eerst een gedegen onderzoek gedaan zijn naar de behoefte van de consument binnen het product segment toast. Doelstelling Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of er behoefte is aan een gezonde toast voor de Nederlandse retail en hoe dit product het beste door Enrico geïntroduceerd kan worden. Methode Aan de hand van deskresearch werd er onderzocht wat de trends zijn in de Nederlandse markt. Er is een DESTEP analyse gedaan om de macro omgeving te onderzoeken. Het vijf-krachtenmodel van Porter is ingevuld aan de hand van IRI cijfers om de meso omgeving vast te stellen. Als exploratief onderzoek hebben er twee homogene, onderling heterogene focusgroep discussies plaatsgevonden om te onderzoeken wat de perceptie van de consument op het huidige aanbod van toast is en welke aspecten een belangrijke rol spelen bij hun keuze. Vervolgens is er aan de hand van de bevindingen uit de focusgroepen een enquête opgesteld. In totaal hebben 129 respondenten de enquête ingevuld. Er is een interne analyse gedaan aan de hand van interviews om de sterktes en zwaktes vast te stellen van Enrico. Vervolgens is er een SWOT analyse gemaakt waarin de sterktes en zwaktes werden geconfronteerd met de kansen en bedreigingen. Aan de hand van deze confrontatiematrix is er een strategie gekozen voor Enrico als bedrijf en het product dat ontwikkeld zou kunnen worden. Resultaten Het belangrijkste resultaat is dat er vraag is naar een gezondere toast. Uit de meso omgevingsanalyse bleek dat de gezonde varianten uit het schap niet mee groeien met de rest van de toast markt. Dit betekent dat er een vernieuwend concept voor de marketing nodig is. De toast markt is verzadigd op budget en A-merk, maar de luxe propositie wordt nog niet goed ingevuld. Conclusie Uit dit onderzoek blijkt dat er vraag is naar een gezondere toast en dat er ontwikkeld moet worden op luxe, smaak en gemak. Het product mag niet te veel zout bevatten, maar wel voldoende vezels. Het product mag niet meer dan €1,50 kosten voor de consument. Er is een marketingmix gemaakt waarin de 4 p’s worden beantwoord. Aanbevelingen Aan de hand van deze conclusie is het van belang dat Enrico naar de mogelijkheden kijkt bij hun leveranciers en dat ze deze criteria doorgeven. Als de huidige producenten van Enrico dit niet kunnen aanbieden moet er naar nieuwe leveranciers gekeken worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk