De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Adviesrapport Online Marketingplan Splittr.co

Open access

Adviesrapport Online Marketingplan Splittr.co

Open access

Samenvatting

SAMENVATTING Dit onderzoek gaat over het online gedrag van Nederlandse studenten en hoe dit de keuze van een online marketingstrategie beïnvloedt. Het rapport is geschreven in opdracht van Splittr: een persoonlijke crowdfunding website, gericht op studenten. Het platform is bedoeld om betalingen bij groepsactiviteiten en –projecten gemakkelijker te maken. Aanleiding voor dit onderzoek is de wens van Splittr om in korte tijd en met zo min mogelijk financiële middelen veel bezoekers naar de website te krijgen. Het team wil de vraag naar het product testen bij de doelgroep om voor zichzelf – en investeerders – duidelijker te krijgen of met het huidige product een goede product-market fit is gevonden. Aan de hand van een analyse van het online gedrag van de doelgroep worden in dit onderzoek de vijf belangrijkste online marketing methodes naast elkaar gelegd en beoordeeld op verschillende criteria. De probleemstelling van dit onderzoek luidt dan ook: “Wat is het online gedrag van Nederlandse studenten en welke vorm van online marketing is het meest geschikt om de bezoekersaantallen van Splittr onder deze doelgroep te verhogen?” In het rapport wordt duidelijk dat social media marketing het meest geschikt is om studenten te bereiken. De doelgroep is zeer actief op internet en gebruikt vooral de smartphone om online mee te zijn. Het grootste deel van de online tijd wordt op social media besteedt. Het in contact blijven met vrienden is de belangrijkste functie van het web, al lijkt er een verschuiving plaats te vinden in de manier waarop sociale netwerken worden gebruikt. Het onderzoek toont aan dat studenten social media steeds minder als sociaal netwerk inzetten; steeds meer wordt er privé gedeeld en de tijdlijnen worden opgevuld met gesponsorde content van bedrijven. Dit hangt samen met de grote populariteit van WhatsApp en Snapchat en de daling in gebruikersaantallen van Twitter. Er liggen nog veel kansen op het gebied van online marketing, vooral bij mobile: de smartphone lijkt onder studenten belangrijker te zijn dan de vaste computer/laptop. Het concept van Splittr sluit niet aan bij de wensen en behoeftes van de doelgroep. Er is wel degelijk een probleem bij groepsbetalingen. Het huidige product van Splittr lost dit probleem echter niet op de juiste manier op. Het inzetten van sociale media als primaire marketingkanaal zal zorgen voor meer bezoekers. Of het concept daarmee succesvol bewezen zal worden is, naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek, erg onzeker.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingDigitale Media en Creatieve Industrie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk