De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Welke criteria zijn van invloed op de berichtgeving van een krant over een aanslag?

Open access

Welke criteria zijn van invloed op de berichtgeving van een krant over een aanslag?

Open access

Samenvatting

SAMENVATTING De vijf grootste kranten van Nederland berichten allen op een verschillende manier over gebeurtenissen. Dat zorgt ervoor dat er over een gebeurtenis meerdere stukken ontstaan die elk een andere insteek hebben. Door deze diversiteit in de berichtgeving worden lezers op verschillende wijzen geïnformeerd en dit beïnvloedt de lezers ook in hun meningsvorming. Het doel van dit onderzoek is om inzicht krijgen in de criteria en invalshoeken die de redacties van de vijf grootste Nederlandse landelijke dagbladen gebruiken bij hun berichtgeving over aanslagen. Hierdoor kunnen de verschillende handelwijzen van de onderzochte krantenredacties in kaart worden gebracht. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre de identiteit van de krant meespeelt in de manier van berichtgeving en of hun identiteit verschilt in vergelijking met twintig jaar geleden. Hiervoor is de volgende hoofdvraag opgesteld: Welke criteria en invalshoeken gebruiken de redacties van de vijf grootste Nederlandse landelijke dagbladen bij berichtgeving over een aanslag? De vijf grootste Nederlandse landelijke dagbladen zijn: het Algemeen Dagblad, De Telegraaf, de Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is desk- en fieldresearch gebruikt bestaande uit een literatuurstudie, een data-analyse en vijftien interviews met redacteuren, ombudsmannen en chefs buitenland van het AD, de Volkskrant, Trouw, De Telegraaf en NRC Handelsblad. Uit deze drie onderzoeken is gebleken dat de kranten veel op elkaar lijken en er een grote overlapping is van de criteria waar zij de nieuwswaardigheid van een gebeurtenis aan toetsen. Er kan worden geconcludeerd dat de kranten wat betreft de berichtgeving van aanslagen dicht bij elkaar liggen en er weinig verschil zit tussen de kranten. SUMMARY The five biggest newspapers of the Netherlands all report in a different way about current events. That means that the multiple published pieces by the several newspapers about an event can each have a different approach. Because of this diversity, readers are being informed in different ways and that affects their opinions about the current events. The purpose of this study is to gain insight in the criteria and approaches that the editors of the five largest Dutch daily newspapers use in their coverage of attacks. With this knowledge, the various practices of the newspapers can be examined. The research also explores the extent to which the identity of the newspaper plays a role in the coverage of current affairs and whether their identity is different in comparison to twenty years ago. The main question of this study is: Which criteria and approaches do the various editors of the five largest Dutch daily newspapers use when they cover attacks? The five largest Dutch daily newspapers are het Algemeen Dagblad, De Telegraaf, de Volkskrant, Trouw and NRC Handelsblad. To answer this question, desk- and field research has been used. The research contains a literature study, a data analysis and fifteen interviews with editors and other contributors of the five newspapers given above. These three studies show that the five newspapers are very similar and that there is a big overlap in the criteria they use to test the newsworthiness of a story. It can be concluded that the newspapers, when you talk about the coverage of attacks, are very similar to each other and that there aren’t many differences between the papers.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingDigitale Media en Creatieve Industrie
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk