De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Toepasbare interventies gericht op het verbeteren van de balans tussen belasting en belastbaarheid bij kinderen: Toolkit & Onderzoeksrapport

Open access

Toepasbare interventies gericht op het verbeteren van de balans tussen belasting en belastbaarheid bij kinderen: Toolkit & Onderzoeksrapport

Open access

Samenvatting

Een actueel onderwerp binnen de ergotherapie is de ‘balans tussen belasting en belastbaarheid (BBB). Veel volwassenen ervaren problemen in de BBB als gevolg van bijvoorbeeld Long-COVID of een burn-out. De kinderergotherapeuten van het Amsterdam UMC, locatie AMC merken tijdens hun behandelingen dat dit niet alleen een onderwerp is dat momenteel speelt bij volwassenen. Zij merken alleen dat hierover nog weinig bekend is en er nauwelijks tot geen interventies bekend zijn, die ingezet kunnen worden bij kinderen. Naar aanleiding van bovenstaande probleemstelling werd de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Welke interventies gericht op de balans tussen belasting en belastbaarheid sluiten aan bij kinderen van 7 tot 18 jaar?

Methode
Voorafgaand aan het opstellen van een toolkit met interventies is ervoor gekozen om meer informatie te verzamelen met betrekking tot BBB. Het vooronderzoek leidde tot de keuze om de onderzoeksvraag te beginnen op de leeftijd vanaf 7 jaar. Het literatuuronderzoek richtte zich vervolgens op het verkrijgen van informatie over BBB en het vinden van inzetbare interventies bij de doelgroep. Dit was nodig om uiteindelijk de gewenste praktische toolkit te kunnen leveren aan het AMC.


Resultaten
Tijdens het literatuuronderzoek werd gebruik gemaakt van de databanken PubMed, CINAHL, ERIC en Web of Science. Vanuit onderzoek zijn 82 bronnen geselecteerd, waarvan zeven interventies afkomstig zijn vanuit het Amsterdam UMC. Vervolgens zijn de 82 bronnen door de onderzoekers beoordeeld. Dit is gedaan door gebruik te maken van een door de onderzoekers opgestelde checklist, die gebaseerd is op de CRAAP Test. Uit deze beoordeling zijn twintig bronnen
bruikbaar bevonden voor het onderzoek. Twaalf bronnen geschikt als direct inzetbare interventies en acht bronnen als een veelbelovend theoretisch concept.


Conclusie
De belangrijkste conclusie is dat er wel degelijk interventies bestaan, die toepasbaar zijn op de hulpvraag van de doelgroep. Interventies met betrekking tot positief denken en bewegen bevorderen het mentale welzijn, energiebesparende strategieën kunnen ondersteunen bij het anders handelen ten opzichte van beschikbare energiecapaciteit en structuur, zelfmanagement kunnen ondersteunen bij het creëren van een balans en lijkt zelfregulatie te helpen bij het vinden van
en balans.

Discussie
Computerspellen blijken een positieve invloed te hebben op kinderen en een bijdrage te kunnen leveren aan het ontwikkelen van executieve functies, die nodig zijn voor de BBB. Echter, zijn hiervoor aanpassingen binnen de huidige interventies nodig. De interventies die momenteel gebruik maken van computerspellen zijn voornamelijk gericht op kinderen met astma, ADHD of kanker. Overwogen kan worden om een onderzoek te starten voor het ontwikkelen van een computerspel gericht op de balans tussen belasting en belastbaarheid bij kinderen. Eveneens kan er overwogen worden om een effectmeting te laten plaatsvinden van de toolkit en om zeker te weten dat alle literatuur passend bij
dit onderwerp gevonden is, zou er als vervolgonderzoek een systematic review gedaan kunnen worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingErgotherapie
AfdelingGezondheid
Datum2023-01-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk