De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van grijs ongenoegen naar grijs genoegen : Wat kan de ambulante woonbegeleiding van Grijs Genoeg(en) betekenen voor de eenzame kwetsbare ouderendoelgroep in Almere?

Open access

Van grijs ongenoegen naar grijs genoegen : Wat kan de ambulante woonbegeleiding van Grijs Genoeg(en) betekenen voor de eenzame kwetsbare ouderendoelgroep in Almere?

Open access

Samenvatting

Het Leger des Heils Flevoland werkt in Almere met een team sociaal werkers die zich richt op het aanbieden van specialistische ouderenbegeleiding onder de naam Grijs Genoeg(en). De afgelopen jaren ervaren de sociaal werkers dat de beoogde doelstellingen vanuit de stelselwijziging sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 in onvoldoende mate overeenkomt met de wensen en behoeften van ouderen. Zorgmijdende ouderen worden sinds de wijziging vaak niet sneller geholpen bij zorg- of ondersteuningsvragen. De zorg en ondersteuning sluit onvoldoende aan op hun persoonlijke situatie en mogelijkheden. Het ontbreekt ouderen aan een gezond sociaal netwerk en er is onvoldoende tijd en geld om de aansluiting met zorg mijdende ouderen aan te gaan. Het leger des Heils heeft de afgelopen jaren het beleid voor Grijs Genoeg(en) niet aangepast en is gaandeweg bedrijfsmatiger gaan werken. Het landelijke beleid is steeds meer beïnvloed door het marktdenken en door de bureaucratische regelgeving. Het effect is dat professionals gefrustreerd raken en dat de ouderendoelgroep niet echt geholpen wordt. De sociaal werkers luiden bij mij de noodklok en wensen verandering. Dit onderzoek heeft zich gericht op de ervaringen, belevingen en verhalen van ouderen en professionals om duidelijk te krijgen wat er exact speelt en welke oplossingsrichtingen er mogelijk zijn. De theoretische verantwoording vormt naast de bevindingen uit de interviews en de focusgroep de basis en verantwoording voor de aangedragen oplossingen van het ervaren probleem. In de aanbevelingen worden professionalisering en oplossingsrichtingen aangeboden waardoor er innovatieprocessen in gang kunnen worden gezet.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMaster Social Work
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2018
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk