De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van wie is het sportpark? : Mutual Gains Approach als participatiemethode bij de herontwikkeling van sportpark de Buiksloterbanne.

Open access

Van wie is het sportpark? : Mutual Gains Approach als participatiemethode bij de herontwikkeling van sportpark de Buiksloterbanne.

Open access

Samenvatting

Amsterdam heeft de ambitie om tegen 2025 100.000 extra woningen te realiseren. Dit legt extra druk op de beschikbare openbare ruimte, inclusief de ruimte voor sport. Onder invloed van maatschappelijke trends verandert ook het type vraag naar sportfaciliteiten. Amsterdam wil daarom een aanzienlijk aantal naoorlogse sportvelden transformeren tot nieuwe 'stedelijke sportvelden' die openbaar zijn en voldoen aan toekomstige eisen en behoeften. Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of de Mutual Gains Approach (MGA) geschikt is als burgerparticipatiemethode. Aangetoond wordt dat MGA zich leent als methode voor gezamenlijke ontwikkeling van een sportterreinontwerp met lokale sociale belanghebbenden. Dankzij het MGA-proces is er wederzijds inzicht en interesse ontstaan in kwesties die verband houden met het publiekelijk toegankelijker maken van een sportterrein. De leider in het proces heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het creëren van een constructieve houding onder de sociale belanghebbenden, door open en neutraal te zijn en door het proces op een adequate en gelijkwaardige manier te faciliteren. Het MGA-proces bracht lokale inzichten en ervaringen naar voren en droeg bij tot het creëren van een breed opgezet sportterreinontwerp dat voldoet aan de lokale behoeften.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMaster Urban Management
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2017
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk