De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Age Friendly City : ouderenbetrokkenheid in de Bloemenbuurt in stadsdeel Noord

Open access

Age Friendly City : ouderenbetrokkenheid in de Bloemenbuurt in stadsdeel Noord

Open access

Samenvatting

Sinds 2015 maakt de stad Amsterdam deel uit van het wereldwijde netwerk Age Friendly Cities van de Wereldgezondsheidsorganisatie. Om een Age Friendly City te creëren is het scheppen van een structuur voor ouderenbetrokkenheid een noodzakelijke voorwaarde. Amsterdam begon aan het project met het selecteren van drie wijken - een daarvan was Bloemenbuurt Amsterdam-Noord - en het uitvoeren van een ruimtelijke analyse van de gebieden. Het voorliggende onderzoek heeft tot voornaamste doel om vast te stellen in hoeverre ouderen door middel van politieke participatie het ontwerp van de Bloemenbuurt als een leeftijdsvriendelijke wijk hebben beïnvloed. Het conceptuele kader dat wordt gebruikt voor dit onderzoek is dat van May (2006), waarin de 'participatie-ster' en de 'triangel van betrokkenheid' centrale elementen zijn. De participatie-ster omvat geen hiërarchie en rechtvaardigt discontinuïteit in het participatieproces. Met de triangel van betrokkenheid is het mogelijk om deelname op verschillende manieren te benaderen en te onderkennen dat een onderzoek slechts representatief is als er een groot aantal deelnemers bij betrokken is. Het onderzoek omvatte literatuuronderzoek, de afname interviews en brainstormsessie met een focusgroep van belanghebbenden waarbij de driehoek van betrokkenheid centraal stond. Het doel van deze laatste was oplossingen te formuleren voor het creëren van een wijk waar ouderen oud kunnen worden in een Age Friendly-omgeving. Uit dit onderzoek bleek dat er na de eerste ruimtelijke analyse weinig continuïteit of structuur was in de participatie van ouderen in de Bloemenbuurt. De conclusie is dat ouderen door politieke participatie geen significante invloed hebben gehad op het ontwerp van de Bloemenbuurt als een leeftijdsvriendelijke wijk. Respondenten en focusgroepdeelnemers uit de Bloemenbuurt droegen echter verschillende ideeën aan voor manieren om de Bloemenbuurt om te vormen tot een leeftijdsvriendelijke wijk.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMaster Urban Management
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2018
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk