De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het olympisch stadion terrein van olympische droom naar leefbaar gebied : balans tussen levendigheid en leefbaarheid op het Olympisch Stadion terrein.

Open access

Het olympisch stadion terrein van olympische droom naar leefbaar gebied : balans tussen levendigheid en leefbaarheid op het Olympisch Stadion terrein.

Open access

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over de toenemende groei in Amsterdam die zorgt voor een onevenredig toenemende drukte in de stad. Overexploitatie van gebieden en hotspots krijgen veel maatschappelijke aandacht. Er is echter relatief weinig aandacht voor de aanwezigheid en ontwikkeling van gebieden waar onderexploitatie plaatsvindt, de zogenaamde coldspots. Door afnemend gebruik kan in deze gebieden vervlakking van het aanbod van winkels optreden, ligt verloedering op de loer en is het risico aanwezig dat gebruik van het gebied minder aantrekkelijk wordt. In deze gebieden is een toenemende drukte juist gewenst. Spreiding van gebruik van oververhitte gebieden naar onderkoelde gebieden is echter niet zonder meer mogelijk. De vraag is hoe een gebalanceerd gebruik in de stad kan worden gecreëerd. In dit onderzoek worden fysieke ingrepen in de openbare ruimte beschouwd als ruimtelijke interventies. Deze ruimtelijke interventies zijn onderdeel van 'stedelijk ontwerp'. Geconcludeerd wordt dat de ruimtelijke interventies kunnen worden georganiseerd met behulp van zelfregulering. Dit kan worden vormgegeven door middel van beheer van 'common pool resources'. Dit houdt in 'collaborative governance' waarbij samenwerking van alle belanghebbenden in het gebied van essentieel is. Volgens de theorie en de resultaten uit de interviews ontbreekt bij de stakeholders echter een noodzakelijk algemeen gevoel van eigenaarschap en zelforganisatie. De eerste stap naar een vorm van 'collaborative governance' is om samen met de stakeholders, het eigenaarschap en de zelforganisatie vorm te geven en te verankeren. De voorgestelde fysieke ingrepen in de openbare ruimte zijn hiervoor een goed middel.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMaster Urban Management
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2017
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk