De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

De PO-VO overgang kan voor leerlingen problematisch zijn en leiden tot verminderd welzijn en onderpresteren. Wij verkennen in ons onderzoek factoren die het welzijn van leerlingen tijdens deze overgang beïnvloeden, welke ervaringen leerlingen, ouders en leraren hebben, en hoe je als onderwijsprofessional kunt bijdragen aan het welzijn van leerlingen.Abstract: In het Nederlandse onderwijssysteem wisselen de meeste leerlingen van de basisschool (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) rond hun twaalfde levensjaar. Het voortgezet onderwijs sluit meestal niet naadloos aan op het basisonderwijs. Veel kinderen maken de overstap ogenschijnlijk probleemloos, maar voor sommige kinderen verloopt de overstap minder soepel, wat kan leiden tot een negatieve spiraal van onderpresteren, minder motivatie, doubleren, uitstroom en/of voortijdig schoolverlaten. Een minder soepele overgang heeft ook invloed op het welzijn van deze kinderen. Als onderwijsprofessional kan je hierin positief bijdragen door het creëren van een omgeving waarin kinderen gelijke kansen krijgen, verbinding kunnen maken en mee kunnen doen. Maar wat is er concreet van invloed op het welbevinden tijdens de overstap en wat kun je als onderwijsprofessional concreet doen?Wij deden een scoping review naar factoren die van invloed zijn op het welbevinden van kinderen tijdens de overstap van PO naar VO. Voorlopige resultaten laten zien dat beïnvloedende factoren te vinden zijn op: vriendschappen, leraar-kind relatie, support van ouders-vrienden en leerkrachten, kind-eigenschappen en de school. Daarnaast zijn we in gesprek met leraren, leerlingen en hun ouders over hun ervaringen en wensen rond de overstap van PO naar VO. Middels semigestructureerde interviews halen we verhalen vanuit de drie perspectieven op. De resultaten uit de review en de gesprekken bespreken we graag in deze workshop. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over onze bevindingen tot nu toe en uw ervaringen met de PO-VO overstap in uw regio, met als doel: uitwisselen van kennis en ervaring om elkaar verder te helpen. Met deze kennisuitwisseling dragen we bij aan het versterken van het handelingsrepertoire rondom de overgang van PO naar VO. Deze kennisdeling geven we ook een plek binnen de kennisbank van het Landelijk Expertisecentrum PO-VO (lepovo).

Toon meer
OrganisatieHanze
Datum2024-03-18
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk