De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gemotiveerd in het MBO

Gemotiveerd in het MBO

Samenvatting

Aansluitend bij bestaand onderzoek waaruit blijkt dat binding met school en een goede relatie tussen leerling en leerkracht risico-reducerende factoren zijn bij voortijdige schooluitval, is gekozen voor een interventie gericht op het positief beïnvloeden van de emotionele betrokkenheid van MBO-studenten op niveau 1 en 2 via wekelijkse sportlessen. Deze lessen zijn ingericht volgens de principes van ondersteunend bewegingsonderwijs, dat wil zeggen dat de sportdocent in zijn lesgeefgedrag aansluit bij drie basisbehoeften van de studenten: de behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid. Naast het lesgeefgedrag is veel aandacht besteed aan de randvoorwaarden waaraan het sportprogramma moet voldoen.

OrganisatieHanzehogeschool Groningen
Jaar2015
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk