De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Docenten getraind in taalgericht vakonderwijs

een onderzoek naar de effecten

Docenten getraind in taalgericht vakonderwijs

een onderzoek naar de effecten

Samenvatting

Vaklessen zijn voor leerlingen vaak moeilijker te begrijpen dan nodig is. Problemen doen zich ondermeer voor bij het lezen en begrijpen van teksten, het formuleren en beantwoorden van vragen, het begrijpen van vaktaal of het houden van een presentatie. Steeds meer scholen beseffen dat taal in elk vak een rol speelt en dat iedere docent naast vakdocent ook een taalgerichte vakdocent zou moeten zijn. Scholen kunnen hun docenten professionaliseren op dit gebied door een cursus Taalgericht Vakonderwijs (tvo). Docenten die taalgericht lesgeven besteden in hun lessen aandacht aan hun vak, de taalvaardigheid van leerlingen en aan taalleerstrategieën. Zij stellen naast vakinhoudelijke ook talige doelen en beschikken over een didactisch repertoire om in hun lessen de taalvaardigheden van leerlingen te verbeteren. Helpt zo’n training om docenten tijdens de les meer in te laten spelen op leerlingen met een taalachterstand? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is in het schooljaar 2003-2004 in Rotterdam een onderzoek1 opgezet waarbij verschillende docenten die een tvo-cursus volgden werden geobserveerd tijdens hun lessen.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
LectoraatJeugd, Educatie en Samenleving
Gepubliceerd inLes Boom, Vol. 23, Uitgave: 138, Pagina's: 12-14
Datum2005-02
TypeArtikel
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk