De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mam, zal ik jou voorlezen?

onderwijsondersteunend handelen op het gebied van taal

Mam, zal ik jou voorlezen?

onderwijsondersteunend handelen op het gebied van taal

Samenvatting

De doelstelling van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de effectiviteit en de bruikbaarheid van een ouderbetrokkenheidsmodule om het onderwijsondersteunende handelen van ouders te optimaliseren. De ouderbetrokkenheidsmodule is in dit geval onderdeel van het taalinterventieprogramma Success for All. De hoofdvraag luidt: in hoeverre is de ouderbetrokkenheidsmodule van Success for All-Nederland effectief en bruikbaar met betrekking tot het optimaliseren van het onderwijsondersteunende handelen van ouders op het gebied van taal? De hoofdvraag is geoperationaliseerd in vijf onderzoeksvragen: 1. Welke inzichten biedt de literatuur met betrekking tot het effectief optimaliseren van onderwijsondersteunend handelen van ouders? 2. Op welke wijze vindt de implementatie van de ouderbetrokkenheidsmodule van Success for All-Nederland plaats? 3. Is na blootstelling aan de interventie (de ouderbetrokkenheidsmodule van Success for All-Nederland) een verandering in het onderwijsondersteunende handelen op het gebied van taal van ouders waarneembaar? 4. Welke onderdelen van de interventie dragen volgens ouders, kinderen en leerkrachten wel of niet bij aan het optimaliseren van onderwijsondersteunend handelen van ouders op het gebied van taal? 5. Op welke wijze verhoudt het onderwijsondersteunende handelen op het gebied van taal door ouders zich tot de taalresultaten van hun kind? Het onderzoek wordt uitgevoerd in vier fasen. Elke fase resulteert in een wetenschappelijk artikel. In het eerste artikel worden onderzoeksvraag 1 en 2 beantwoord, in het tweede artikel vraag 3, in het derde artikel vraag 4 en in het laatste artikel vraag 5.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
LectoraatJeugd, Educatie en Samenleving
Jaar2016
TypeConference item not in proceedings
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk