De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Receptieve muziektherapie met geïndividualiseerde muziek bij een oudere vrouw met dementie en Sundowning Syndrom ter vermindering van agitatie: Een systemische n=1 studie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Receptieve muziektherapie met geïndividualiseerde muziek bij een oudere vrouw met dementie en Sundowning Syndrom ter vermindering van agitatie: Een systemische n=1 studie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding voor dit onderzoek was de nachtelijke agitatie bij cliënten van Woonzorg Flevoland (WZF). De muziektherapeut zette geïndividualiseerde muziek in welke door het aanpassen van muzikale parameters aansloot bij de behoefte van ‘prikkeling’ bij de desbetreffende cliënt. Hierdoor verminderde de agitatie en het probleemgedrag in de avond en nacht.

Dit onderzoek is een afstudeeropdracht voor de bacheloropleiding Vaktherapie –
richting muziek aan de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Het betreft een
praktijkgericht onderzoek in opdracht van WZF te Lelystad, op de locatie: de Uiterton uitgevoerd.

Het onderzoek gaat over Mw. T. Zij heeft dementie en uit zich geagiteerd tijdens
Sundowning Syndrom (SS). De opdrachtgever is geïnteresseerd in de resultaten van muziektherapie bij deze doelgroep. Door een goede onderbouwing van muziektherapie bij deze doelgroep met agitatie kan muziektherapie een duidelijkere plek innemen binnen het behandelteam. Tevens is het onderbouwen en onderzoek doen naar muziektherapeutische interventies een streven voor de landelijke vereniging, de Federatie van Creatieve Therapieën (FVB).

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de systemisch N=1 methode en kwalitatieve en kwantitatieve dataverzamelingsmethoden. De respondenten zijn zowel formele als informele netwerkleden van mw. vT. De muziektherapeutische interventie betreft een serie van drie sessies. Tijdens de eerste sessie wordt de geïndividualiseerde muziek bepaald en inzicht verkregen in de muzikale parameters die een rol spelen in het verminderen van agitatie. In de volgende sessies wordt deze geïndividualiseerde muziek toegepast tijdens de muziektherapeutische sessies op de gemeenschappelijke huiskamer.
Tijdens deze drie sessies worden data verzameld gebruik makend van vragenlijsten, scorelijsten, en hartslagregistratie en muziektherapeutisch evaluatieformulier en muziektherapeutische observaties.

Uit de resultaten bleek dat muziektherapie gebruikmakend van geïndividualiseerde muziek, tijdens en kort na de sessie tot vermindering van agitatie kon leiden bij mw. vT. In deze afstudeeropdracht is onderzoek gedaan naar de invloed van muziektherapie bij mw. vT wanneer zij geagiteerd gedrag vertoont tijdens SS. Zo was in de scorelijst een afname van agitatie zichtbaar na de sessie. De hartslagmeting gaf in een grafische weergave weer dat de hartslag langzamer sloeg (BPM) tijdens en na de sessie. En ervaarde het netwerk van mw. vT tijdens de sessie een afname van zichtbare agitatie.

Dit onderzoek laat zien dat tijdens de muziektherapeutische sessie vermindering van agitatie optreedt, dit is zichtbaar in zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve analyses. Een beperking van het onderzoek was de gebruikte scorelijst. In de praktijk bleek deze te weinig eenduidig. Aanbevolen wordt om deze scorelijst verder te vereenvoudigen.

Toon meer
OrganisatieNHL Stenden Hogeschool
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheidszorg
Datum2021-03-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk