De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een rendabel Business Model die het mogelijk maakt voor energiecoöperaties om uit eigen energiebron zelf duurzame elektriciteit op te wekken en te leveren.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een rendabel Business Model die het mogelijk maakt voor energiecoöperaties om uit eigen energiebron zelf duurzame elektriciteit op te wekken en te leveren.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Nederlandse consument wordt steeds mondiger en neemt steeds meer dingen in eigen hand. Waar zij vroeger erg veel de neiging hadden om te blijven bij een merk, is dit nu allang niet meer het geval. Door onder andere het internet kan men vergelijken, ervaringen van anderen bekijken, prijzen zien van concurrerende bedrijven. Dit heeft ertoe geleid dat bedrijven kwaliteit moeten leveren om geen slechte reputatie te krijgen op het internet, dit kost ze namelijk klanten in de toekomst. Ook heeft de consument van vandaag ook goed in de gaten dat zij niet afhankelijk hoeft te zijn van één enkele aanbieder. Er bestaan tal van websites waar men kan prijsvergelijken en scores kan bekijken die gegeven zijn door andere consumenten. Ook de overstapcampagnes van de energiebedrijven heeft veel mensen wakker geschud en heeft er voor gezorgd dat mensen bewust gingen nadenken over energie. Wat daar nog eens bovenop kwam is dat de overheid enorm duurzame energie heeft gestimuleerd en subsidie beschikbaar stelde voor een ieder die zonnepanelen aanschafte. Dit alles heeft ertoe geleid dat de Nederlandse consument bewuster is gaan nadenken over duurzame energie en energie in het algemeen.
Hieruit voortvloeiend zijn er steeds meer burgerinitiatieven gestart. Burgerinitiatieven die gestart zijn om duurzame energie te promoten en om de levering van energie in eigen beheer te krijgen. Een steeds groter wordende groep van deze initiatieven is een energiecoöperatie. Dit is een samenwerkingsverband van burgers die elkaar gevonden hebben in dezelfde denkwijze over duurzame energie. Zij promoten duurzame energie, verzorgen collectieve inkoopacties of leveren zelfs al energie door in zee te gaan met een energieleverancier. Het probleem dat hier naar voren komt is; hoe komt het dat deze coöperaties maar in beperkte mate succesvol zijn? Hoe kan het dat zij niet de draagkracht en impact kunnen generen om een aanzienlijk aandeel te verwerven in de energiemarkt. Het probleem werd gezocht in het ontbreken van een goed business model. De hoofdvraag die centraal staat in dit onderzoek is dan ook; Wat is een rendabel business model die het mogelijk maakt voor energiecoöperaties om uit een eigen duurzame energiebron elektriciteit op te wekken en te leveren?
Om antwoord te vinden op deze vragen is er besloten om een beschrijvend en toetsend onderzoek te doen. Allereerst is er geïnventariseerd welke burgerinitiatieven actief zijn in Nederland. Het bleek dat er ruim 300 initiatieven actief zijn in Nederland. Bijna allemaal zijn zij in de afgelopen drie jaar opgericht. Daarna is verder ingezoomd op de energiecoöperaties, er is uitgezocht wat de verschillende verschijningsvormen zijn van deze organisaties. Hier kwam naar voren dat zij grofweg in drie categorieën zijn te onderscheiden, namelijk; zonne-collectieven, zij verzorgen voornamelijk collectieve inkoopacties en geven advies op het gebied van duurzame energie. Een andere categorie is het wederverkopersmodel, hierbij gaat een coöperatie een contract aan met een energieleverancier om energie te leveren aan de leden. En de laatste categorie is er één die tot voor kort nog bestond maar nu verboden is, namelijk; de White label constructie. Bij deze vorm bood een coöperatie ingekochte energie aan onder eigen naam aan haar leden. Daarna is uitgezocht welk van deze vormen het meeste toekomstperspectief had. Hier kwam naar voren dat het wederverkopersmodel het meeste toekomstperspectief bood, maar nog altijd niet de ideale werkvorm is. Daarop is uitgezocht wat het business model is dat het beste toekomstperspectief geeft en de wensen van een coöperatie volledig invult. In het antwoord op deze vraag kwam naar voren dat er eigenlijk nog helemaal geen business model was dat dit bood. Als laatst is uitgezocht in hoeverre het mogelijk was voor energiecoöperaties in het Noorden van Nederland om een eigen energiebron te exploiteren. Hieruit kwam naar voren dat zij te weinig leden en daarmee draagkracht hebben om een eigen energiebron te exploiteren. Ze beschikken niet over de kennis, het kapitaal en de juiste vergunningen om een energiebron te exploiteren.
Daarom is er besloten om een nieuw business model in elkaar te zetten, op basis van de Business model Canvas techniek. Dit business model heet energiecoöperatie 2.0 en stelt energiecoöperaties in staat om het exploiteren van een energiebron mogelijk te maken. Het komt er in het kort op neer dat lokale energiecoöperaties in de drie noordelijke provincies zich verenigen in drie provincie overkoepelende organisaties. Deze organisaties worden eigenaar van een nieuw op te zetten energiebedrijf. Gezamenlijk exploiteren zij vanuit dit energiebedrijf een energiebron. Doordat zij een energiebedrijf zijn kunnen zij dan ook de lokaal opgewekte energie die de leden opwekken, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen, inkopen. Door de exploitatieoverschotten te laten terugvloeien naar de lokale coöperaties hebben zij een steady inkomstenstroom waarmee zij weer dingen kunnen doen en krijgen de leden duurzame energie

Toon meer
OrganisatieNHL Stenden Hogeschool
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk