De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een inventarisatie van organisaties, locaties, methoden en frequenties van de huidige monitoring, binnen de Nederlandse Waddenzee

Een inventarisatie van organisaties, locaties, methoden en frequenties van de huidige monitoring, binnen de Nederlandse Waddenzee

Samenvatting

De terreinbeherende organisatie “Coalitie Wadden Natuurlijk” is momenteel bezig met het opstellen van een Natuurherstelprogramma voor de Waddenzee. Hiervoor moet er in een korte periode veel informatie over de Nederlandse Waddenzee verzameld worden. Voor dit natuurherstelprogramma is het van belang te weten welke onderzoeksorganisate wat monitort, waar dit gebeurt, waarom dit gebeurt en op welke manier dit wordt gedaan. Het doel van dit onderzoek is het creeren van een overzicht van de huidige monitoringen die worden uitgevoerd beneden de hoogwaterlijn in de Nederlandse Waddenzee en hoe deze aansluiten op locatiespecifieke vragen vanuit het beheer. Als afbakening voor de Waddenzee is er binnen deze inventarisatie gekozen voor de afbakening zoals beschreven in de Planologische Kernbeslissing voor de Waddenzee.

OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingKust en Zee Management
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Coalitie Wadden Natuurlijk
Datum2009-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk