De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bosontwikkeling op voedselrijke grond in Noordoost-Twente

Open access

Bosontwikkeling op voedselrijke grond in Noordoost-Twente

Open access

Samenvatting

Op Europees niveau is besloten dat in het kader van Natura 2000 het habitat Eiken-Haagbeukenbos duurzaam behouden moet worden in Nederland. Daarvoor is het nodig het oppervlak te vergroten. In het “Concept Natura 2000 beheerplan Landgoederen Oldenzaal” wordt aangegeven dat er waarschijnlijk in Noordoost-Twente goede kansen liggen om hieraan te voldoen. Natuurmonumenten onderzoekt voor Nederland hoe en waar in Noordoost-Twente het areaal bossen op voedselrijke grond uitgebreid en versterkt kan worden. Vanuit haar eigen ambities wil Natuurmonumenten in de begrensde EHS in deze streek ook de beekbegeleidende- en bronbossen versterken in areaal en kwaliteit. De doelstelling van deze afstudeeropdracht is het inzichtelijk maken van de locaties in Noordoost-Twente die (potentieel) geschikt zijn voor het ontwikkelen van drie typen bos op voedselrijke grond. Uit de definitie van bossen op voedselrijke grond blijkt dat in Noordoost-Twente drie typen bos relevant zijn. Het gaat om het Goudveil-Essenbos (Carici remotae-Fraxinetum, essenbronbos), het Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum, een beekbegeleidend bos) en het Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum). In dit rapport is onderzocht waar precies in Noordoost-Twente de beste kansen liggen voor deze drie typen bos. Hierbij moet gedacht worden aan bosomvorming, revitaliseren van bestaand bos en wellicht is bosontwikkeling mogelijk op enkele percelen landbouwgrond die als EHS zijn aangewezen en grenzen aan natuurterreinen. Uit deze locaties is een concreet gebied gekozen en hiervoor wordt (per bostype) een inrichtingadvies uitgewerkt.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingMilieukunde
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Vereniging Natuurmonumenten
Datum2012-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk