De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoeksrapport naar het effect van brand op de biodiversiteit in het Fochteloërveen

Onderzoeksrapport naar het effect van brand op de biodiversiteit in het Fochteloërveen

Samenvatting

Op 25 april 2011 woedde er in het Fochteloërveen een brand, die mogelijk is ontstaan door de droogte die begin dat voorjaar heerste. Hoe de brand exact is ontstaan is nog niet duidelijk. In totaal ging er volgens Natuurmonumenten ongeveer 100 hectare in vlammen op. Door deze brand is mogelijk een groot deel van de flora en fauna verbrand welke karakteriserend zijn voor het gebied. Zoals het Veenhooibeestje (Coenonympha tullia), de Noordse glazenmaker (Aeshna subarctica) (in alle levensstadia), de Ringslang (Natrix natrix), de Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) en de Heikikker (Rana arvalis). Het is belangrijk om te weten wat de reactie van de fauna op de brand in het Fochteloërveen was, omdat hoogveen nog maar weinig voorkomt in Europa en er bij hoogveen gebiedseigen soorten voorkomen, die nergens anders kunnen gedijen. Ook kunnen de resultaten van deze studie voor het beheer van het gebied gebruikt worden, omdat effect van de brand ook positief kan zijn geweest voor het aantrekken van diersoorten. In dit onderzoek is uitgezocht welk effect de brand heeft gehad op invertebrata (insecten en spinnen) in het Fochteloërveen. Deze groepen zijn zorgvuldig gekozen omdat deze niet alleen karakteristiek zijn voor het gebied, maar ook omdat uit verschillende studies naar voren is gekomen dat van de fauna hier pioniersoorten kunnen zijn die zich na de brand bijzonder goed kunnen vestigen en zo een afspiegeling zijn van het ecosysteem dat na de brand is ontstaan.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Vereniging Natuurmonumenten
Datum2012-08-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk