De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Open access

Samenvatting

Vanuit het convenant dat gesloten is tussen de gemeente Leeuwarden, de hogescholen, E.R.O.P. (Earth Recovery Open Platform), DHV en de BAM is een afstudeeropdracht geformuleerd om de daken op het terrein van de kenniscampus Leeuwarden in te zetten voor oplossing van klimaatproblemen. In het streven naar kenniscirculatie tussen de hogescholen en het MKB (de opdracht van het TCNN project “kenniscirculatie Friesland”) dient deze opdracht tevens om bij alle actoren de bewustwording van deze toepassingen in een zo vroeg mogelijk stadium van de bouw te vergroten. De voor deze opdracht noodzakelijke kennis rond daken is vooral opgedaan door de voorbereidende adviezen die geschreven zijn door de afstudeerders op het gebied van na-isolatie van de Bouhof en de vergelijkende studie tussen PV-elementen (plat) en zonnepanelen (staand). De rapporten die hieruit ontstaan zijn worden als aparte adviezen uitgebracht. De onderliggende probleemstelling bij deze opdracht is dat actoren in de bouw bij de ontwikkeling en uitvoer van projecten zich niet bewust zijn van de inzet van daken (als deel van de verharding van de omgeving) als bijdrage tot de oplossing van klimaatproblemen, die deels ook door deze verharding van de omgeving zijn ontstaan. Voor deze bewustwording is in de eerste plaats kennis nodig over de mogelijkheden die platte daken bieden om een bijdrage te leveren aan de oplossing van klimaatproblemen. In dit rapport zijn voor platte bitumineuze daken in stedelijk gebied voor nieuwbouw vier toepassingsmogelijkheden beschreven, namelijk zonnedak, zonthermisch dak, groendak en waterdak. Gekeken is naar de mogelijkheden en beperkingen in relatie tot de fysieke omgeving, de milieukundige problematiek, de constructie-eisen, het plaatselijk beleid en regelgeving, de kosten en baten en de maatschappelijke waarde.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingMilieukunde
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Earth Recover Open Platform
Datum2009-03-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk