De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Uitbreiding bevers langzamer dan gedacht?!

een onderzoek naar de populatiegrootte en het reproductiesucces van de bevers in de Kekerdomse- en Millingerwaard

Uitbreiding bevers langzamer dan gedacht?!

een onderzoek naar de populatiegrootte en het reproductiesucces van de bevers in de Kekerdomse- en Millingerwaard

Samenvatting

De bever (Castor fiber) is in 1988 in Nederland geherintroduceerd. In het rivieren gebied de Gelderse Poort, waar de eerste bevers in 1994 zijn uitgezet, gaat de verspreiding van de populatie echter langzaam en over de exacte aantallen is niet veel bekend. Een intensieve monitoring was daarom gewenst. Het doel van dit onderzoek is een overzicht krijgen van de populatiegrootte, -structuur, ruimtelijke organisatie en het reproductiesucces van bevers in de Kekerdomse- en Millingerwaard in juli tot en met december 2009. Ook worden verschillende onderzoeksmethoden voor het verkrijgen van nauwkeurige data van een beverpopulatie besproken. Data werd vergaard met behulp van inventarisatie van beversporen in het gebied in combinatie met fotovallen en avondobservaties. Hiermee werden alle burchten en territoria in de waard in kaart gebracht.

OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
PartnersArk natuurontwikkeling
Hogeschool Van Hall Larenstein
Datum2009-12-08
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk