De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vismonitoring bij vismigratievoorzieningen en barrières voor vismigratie in het beheergebied van Wetterskip Fryslân

Open access

Vismonitoring bij vismigratievoorzieningen en barrières voor vismigratie in het beheergebied van Wetterskip Fryslân

Open access

Samenvatting

Vrije vismigratie in het beheergebied van Wetterskip Fryslân wordt belemmerd door verschillende barrières en kunstwerken, zoals gemalen en stuwen. Ter verbetering van de vismigratiemogelijkheden in het beheergebied van Wetterskip zijn en worden er daarom verschillende maatregelen getroffen. Deze maatregelen moeten bijdragen aan het verbeteren van de visstanden en de visvriendelijkheid van verschillende systemen. Deze maatregelen bestaan uit vistrappen (bypasses), visvriendelijke pompen, en viswerende systemen. Om te kijken of deze maatregelen wel naar behoren werken is er gemonitord om deze vraag te beantwoorden. Naast deze evaluaties is er ook gemonitord om te kijken in hoeverre een barrière voor vismigratie of systeem een maatregel nodig heeft. Van al deze gegevens is er geen duidelijk overzicht, en daarom heeft dit rapport deze gegevens op een rijtje gezet. Dit is gebeurd door een literatuurstudie aan de hand van verschillende deelvragen. Er is gekeken naar de gemonitorde locaties en de te monitoren locaties voor in de periode 2012/2013. Per gemonitorde locaties is er gekeken naar het soort barrière of passage, de locatie (watersysteem), monitoringsmethode, monitoringsresultaten en er is gekeken in hoeverre bepaalde systemen goed functioneerden of optimalisatie nodig hebben. Verder is er een programma opgezet voor te monitoren locaties voor in het najaar 2012 en voorjaar 2013 en is er een monitoringsprotocol opgezet.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingKust en Zee Management
PartnersWetterskip Fryslân
Hogeschool Van Hall Larenstein
Datum2012-08-10
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk