De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vergroening agrarisch gebied Oost Groningen

Vergroening agrarisch gebied Oost Groningen

Samenvatting

De EU heeft in april 2012 een biodiversiteitsbeleid aangenomen. Hierdoor worden alle andere beleidsstukken aangepast zodat ook deze kunnen bijdragen aan de doelstellingen. Zo ook het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) van de EU. Vergroening in de landbouw speelt in het aankomend GLB een grote rol. ANOG wil graag bijdragen aan het nieuwe ‘vergroeningsbeleid’. Door middel van een landelijk pilotproject de komende 2 jaar wil de ANOG verdieping en verbreding geven aan vergroening. Daarnaast is de vraag hoe een dergelijk plan organisatorisch past binnen de ANOG en het toekomstige beleid van het ministerie van EL&I en de EU. Doel van dit onderzoek is om de ANOG de mogelijkheden en kansen te tonen die er liggen betreffende het nieuwe GLB en de pilot, als ook om aan te geven waar het wellicht proces technisch/organisatorisch beter kan. De doelstelling is dus een tweeledig advies geven. Een waarbij de kansen worden benadrukt van de huidige natuurbeheerpakketten die de ANOG nu aanbiedt en om daar maatregelen aan toe te voegen indien nodig. Twee is aan te tonen waar de sterke punten als wel de verbeterpunten liggen van de ANOG op organisatorisch gebied als wel proces technisch bij projecten zoals de landelijke GLB pilot.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingMilieukunde
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG)
Agenda voor de Veenkoloniën
Datum2012-08-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk