De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dierenwelzijnsrichtlijnen voor Animal Event

een kwalitatief onderzoek naar de implementatie van richtlijnen voor het welzijn van dieren van de standhouders op Animal Event

Dierenwelzijnsrichtlijnen voor Animal Event

een kwalitatief onderzoek naar de implementatie van richtlijnen voor het welzijn van dieren van de standhouders op Animal Event

Samenvatting

Animal Event is een organisatiebureau dat een verscheidenheid aan evenementen organiseert waarbij het dier centraal staat (m.n. paarden en huisdieren). Animal Event wil het welzijn van de dieren tijdens deze evenementen verbeteren. Met dit onderzoek is getracht objectieve richtlijnen op te stellen ter bevordering van het welzijn van de dieren van standhouders. Het belangrijkste doel van deze richtlijnen is dat de organisatie incidenten kan voorkomen en haar standpunten kan onderbouwen wanneer er een incident dreigt, zonder hiervoor hulp van deskundigen te hoeven inschakelen. Het doel van dit onderzoek is: inzicht krijgen in de mogelijkheid om het welzijn van dieren van de standhouders zo te implementeren in Animal Event dat deze dieren geen onderwerp van discussie kunnen vormen. Algemene vraagstelling: Hoe kan Animal Event het dierenwelzijn van de tentoongestelde dieren van de standhouders zodanig waarborgen met de richtlijnen die hiervoor moeten worden opgesteld? Specifieke onderzoeksvragen: 1. Wat betekent welzijn voor de dieren tijdens de evenementen? 2. Wat zijn de wetten en regels omtrent het tentoonstellen van dieren? 3. Wat is de opinie van deskundigen ten aanzien van de risicofactoren van tentoongestelde dieren tijdens evenementen? 4. Welke slag moet de organisatie van Animal Event maken om de bij 1 t/m 3 genoemde zaken om te zetten in goede richtlijnen? Deze rapportage is het resultaat van literatuurstudie en interviews met deskundigen. Met behulp van de literatuurstudie is getracht om meer inzicht te krijgen omtrent dierenwelzijn en wet- en regelgeving tijdens evenementen. Hiernaast zijn half-gestructureerde interviews opgenomen om opvattingen en ideeën van deskundigen omtrent dit onderwerp te krijgen. Uiteindelijk zijn er richtlijnen opgesteld waarmee het welzijn van de grootste risicogroepen onder de tentoongestelde dieren in komende edities van evenementen kan worden verantwoord. Hiernaast zijn er globale richtlijnen opgesteld die gelden voor zowel standhouders als organisatie.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Academy Bartels
Datum2012-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk