De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Indicatorsoorten voor de gesteldheid van de populatie elasmobranchen op het Nederlands continentaal plat

Indicatorsoorten voor de gesteldheid van de populatie elasmobranchen op het Nederlands continentaal plat

Samenvatting

De laatste decennia zijn de aantallen haaien en roggen afgenomen, overwegend door de gevolgen van visserij. In Nederland wordt niet gericht op haaien en roggen gevist waardoor alle negatieve gevolgen ontstaan door de bijvangst op commercieel interessante soorten vis. Deze problematiek is door de Europese commissie opgepakt door elasmobranchen op te nemen in de Kaderrichtlijn Mariene Strategie onder de richtlijn ‘Biodiversiteit’. Dit beleid vereist dat Nederland een herstelbeheersplan voor haaien en roggen ontwikkelt. Deze taak is uitbesteed aan de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging. Het doel van dit onderzoek is ‘het aanwijzen van soorten haaien en roggen die kunnen dienen als indicatorsoorten voor de gesteldheid van de populatie haaien en roggen op het NCP’, dit is het eerste deel van het totale herstelplan. De hoofdvraag is: Welke elasmobranchen die voorkomen op het Nederlands continentaal plat kunnen dienen als indicatorsoort voor de gesteldheid van de populatie onder de groepen levendbarende roggen, eierleggende roggen, demersale haaien en pelagische haaien?

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingKust en Zee Management
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Nederlandse Elasmobranchen Vereniging
Datum2013-08-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk