De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effectiviteit van weidevogelcompensatiegebieden voor de Grutto rond Leeuwarden

studie naar het verschil in habitat tussen de compensatiegebieden en gebieden die niet als compensatie zijn aangewezen en het verschil in dichtheid, broedsucces en keuzes van Grutto’s in deze gebieden

Effectiviteit van weidevogelcompensatiegebieden voor de Grutto rond Leeuwarden

studie naar het verschil in habitat tussen de compensatiegebieden en gebieden die niet als compensatie zijn aangewezen en het verschil in dichtheid, broedsucces en keuzes van Grutto’s in deze gebieden

Samenvatting

De Grutto heeft een voorkeur voor extensieve onverstoorde natte gebieden met een grote mate aan kruidenrijke, begreppelde, met stalmest bemeste percelen met een verbeterd op het behoud van weidevogels gericht beheer (uitgestelde maaidata en dergelijke).De ruimtelijke ontwikkeling bij Leeuwarden heeft als gevolg dat een deel van de plaatselijk weidevogelrijke gebieden aan het verdwijnen zijn en onderhevig zijn aan verstoring. Om meer te weten over hoe betrokken weidevogels met dit verlies aan habitat om zouden gaan is onderzoeksbureau A & W in 2007 begonnen met het kleurringen van Grutto’s in het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling rond Leeuwarden. Ter compensatie van de natuurwaarden in het gebied van de stadsuitbreiding en de aanleg van de Haak om Leeuwarden zijn drie gebieden ter compensatie door de provincie Fryslân aangewezen. Het accent in deze studie ligt op het bestuderen van deze compensatiegebieden.Men wil meer weten te komen over of er een meetbaar verschil is in het habitat, de dichtheid en succes van Grutto’s tussen compensatiegebieden en omliggend gebied dat niet als compensatiegebied is aangewezen. De resultaten van dit onderzoek bieden een kader voor het inrichten en beheren van weidevogelcompensatie gebieden, voor weidevogelbeheerders en de beleidsmakers die hiervoor verantwoordelijk zijn. Ook geeft het een beeld over hoe effectief de compensatie vanuit het oogpunt van de Grutto in het afgelopen seizoen heeft gewerkt.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingMilieukunde
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek
Datum2013-09-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk