De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een exotische verrassing

een rapport over de opvang van koudbloedige exoten afkomstig vanuit de gemeente Rotterdam en welke knelpunten deze opvangcentra ervaren

Een exotische verrassing

een rapport over de opvang van koudbloedige exoten afkomstig vanuit de gemeente Rotterdam en welke knelpunten deze opvangcentra ervaren

Samenvatting

Ruim de helft van alle huishoudens in Nederland heeft een huisdier. Het houden van exoten wordt steeds populairder. Exoten zijn planten, dieren en micro-organismen die vanuit hun natuurlijke leefgebied door menselijk toedoen en handelen Nederland bereiken. Planten en dieren die op eigen kracht Nederland bereiken vallen niet onder exoten. Dit onderzoek richt zich op koudbloedige exoten. Deze worden in drie diergroepen uitgesplitst: Reptielen, amfibieën en geleedpotigen.In de gemeente Rotterdam krijgt de dierenambulance van de Dierenbescherming Rijnmond te maken met een toenemend aantal (vervoersritten van) koudbloedige exoten. Het toenemende aantal exoten is aanleiding geweest voor de Dierenbescherming Rijnmond om een onderzoeksvoorstel in te dienen bij de adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur met als doel een inventarisatie te maken van het aantal en soort koudbloedige exoten dat vanuit de gemeente Rotterdam in de opvangcentra terechtkomt en wat de aanvoerkanalen van deze dieren zijn. Ook brengt dit onderzoek de knelpunten die de desbetreffende opvangcentra ervaren onder de aandacht.De twee onderzoeksvragen luiden: 1. Wat is de omvang en samenstelling van het aantal koudbloedige exoten dat is aangeboden bij de opvangcentra in de jaren 2011, 2012 en 2013 afkomstig uit de gemeente Rotterdam? 2. Welke knelpunten ervaren opvangcentra die koudbloedige exoten vanuit de gemeente Rotterdam opvangen?

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
PartnersHogeschool Van Hall Larenstein
Dierenbescherming
Datum2014-10-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk