De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Heldere lenzen

relaties tussen regenwaterlenzen en perceeleigenschappen

Open access

Heldere lenzen

relaties tussen regenwaterlenzen en perceeleigenschappen

Open access

Samenvatting

Verzilting, een te hoog zoutgehalte in het grondwater voor optimaal landgebruik, in gedraineerde percelen met zoute kwel vormt een steeds groter risico door klimaatverandering, bodemdaling en een stijgende zeespiegel. Mede doordat de regenwaterlenzen in deze percelen verdwijnen. Wat de relaties zijn tussen de vorm en grootte van de regenwaterlenzen en perceeleigenschappen is nog niet goed bekend. Wanneer deze relaties bekend zijn kunnen er gerichte maatregelen genomen worden om verzilting in kaart te brengen en tegen te gaan in de betreffende percelen. De hoofdvraag in dit onderzoek is daarom: Wat zijn de relaties tussen de vorm en grootte van regenwaterlenzen en de perceeleigenschappen van gedraineerde percelen met zoute kwel?

OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingLand- en Watermanagement
PartnerAcacia Water
Hogeschool Van Hall Larenstein
Datum2015-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk