De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wortelarchitectuur van Zea mays L. in relatie tot genetische achtergrond, fosfaatbeschikbaarheid en als selectiemethode in de maïsveredeling

plant- en wortelanalyse aan inteeltlijnen en tweeweg kruisingen als screeningsmethode op wortelarchitectuur van drieweg kruisingen van Zea mays L. onder hoge en lage fosfaatbeschikbaarheid

Wortelarchitectuur van Zea mays L. in relatie tot genetische achtergrond, fosfaatbeschikbaarheid en als selectiemethode in de maïsveredeling

plant- en wortelanalyse aan inteeltlijnen en tweeweg kruisingen als screeningsmethode op wortelarchitectuur van drieweg kruisingen van Zea mays L. onder hoge en lage fosfaatbeschikbaarheid

Samenvatting

In de toekomstige landbouw zijn sommige minerale meststoffen waaronder fosfaat (P), minder beschikbaar. Sinds begin 2014 is in Nederland P-kunstmest verboden op derogatiebedrijven. Ondanks dat gewassen maar 5% van de aangewende fosfaat benutten, is de verwachting dat de vermindering van fosfaatbemesting, op termijn de opbrengsten negatief beïnvloedt. Moderne maïsrassen zullen niet meer de opbrengst kunnen geven, die past bij het genetisch potentieel. Fosfaat is weinig mobiel in de bodem. Voor een optimale opname van fosfaat uit de bodem, is het van belang dat maïs het bodemprofiel efficiënt en maximaal bewortelt. Daarnaast is het van belang dat wortelgroei zich kan aanpassen (plasticiteit) aan heterogene voorziening van nutriënten en low input omstandigheden. Wortelarchitectuur van maïs is daarom één van de kweekdoelen waar de toekomstige plantenveredeling zich op zal moeten gaan richten. In dit kader is met literatuur- en veldonderzoek bekeken of het mogelijk is meervoudige hybriden te ontwikkelen met gewenste worteleigenschappen.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingTuinbouw en Akkerbouw
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Nordic maize breeding
Datum2016-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk