De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen de handen aan de schop in het buurtgroen

een onderzoek naar de effecten van de vergroening van de woonomgeving op de biodiversiteit, sociale cohesie en de gezondheid van de bewoners in de sociale woningbouw

Open access

Samen de handen aan de schop in het buurtgroen

een onderzoek naar de effecten van de vergroening van de woonomgeving op de biodiversiteit, sociale cohesie en de gezondheid van de bewoners in de sociale woningbouw

Open access

Samenvatting

IVN is in 2015 gestart met het project ‘Groene Woningcorporaties’. In dit project staat de directe leefomgeving van drie woningcorporaties centraal (‘Lefier’, ‘WoonConcept’ en ‘Wierden en Borgen’). Zij hebben drie locaties aangewezen die vergroend gaan worden. Deze vergroening houdt in dat het openbaar groen bij deze drie locaties een nieuwe inrichting zal krijgen waardoor er invloed wordt uitoefent op de biodiversiteit, de gezondheid van de bewoners en de sociale cohesie in de buurt. Omdat er binnen deze context niet eerder onderzoek is gedaan naar de effecten van vergroening op deze drie thema’s, moet dit onderzoek antwoord geven op de onderzoeksvraag: “Welke effecten heeft vergroening van de leefomgeving in een buurt/wijk van woningcorporaties voor wat betreft de sociale cohesie, biodiversiteit en de gezondheid van de buurtbewoners?”. Het onderzoek was explorerend van aard en is kwalitatief uitgevoerd door middel van secundaire analyses. De onderzoeksvraag is beantwoord door middel van een literatuuronderzoek en interviews met twee experts (Gerard Haven en Yvette de Vries) uit het werkveld. Onderzoeksliteratuur dat maximaal acht jaar oud is met vergelijkbare thema’s zijn gebruikt voor dit onderzoek. De interviews toetsten de bruikbaarheid van de resultaten uit het literatuuronderzoek voor de woningcorporaties.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
PartnerIVN
Hogeschool Van Hall Larenstein
Datum2016-02-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk