De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vernatting Teutebeek

ontwikkeling van landbouw naar natte natuur

Open access

Vernatting Teutebeek

ontwikkeling van landbouw naar natte natuur

Open access

Samenvatting

In het kader van verdrogingsbestrijding in Limburg wordt de Teutebeek heringericht van landbouw naar natte natuur. Het aanpakken van verdrogingsproblematiek vloeit voort uit Europees, landelijk en provinciaal beleid ter versteviging van kwetsbare (natte)natuurgebieden. Beekherstelprojecten zijn een onderdeel hiervan en vallen onder de doelstellingen van Waterschap Peel en Maasvallei (WPM). Door beekherstel kan integraal verdroging aangepakt worden met als voordeel dat er naast het aanpakken van verdroging ook meer kansen worden gecreëerd voor flora en fauna.

OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingLand- en Watermanagement
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Waterschap Peel en Maasvallei
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk